tabs

BIM och BIM-objekt

Beskrivning

Beställ ditt officiella Boon Edam BIM-objekt genom att klicka på BIM-objekt till höger.

Vad är BIM?

BIM står för byggnadsinformationsmodellering. Det är ett sätt att arbeta inom en gemensam 3D-datamiljö, vilket möjliggör samarbete mellan specialister inom bygg-, design- och arkitektbranschen. Byggprojektteamen kan hantera bygginformation på en enda plats, genom hela projektets varaktighet. BIM har banat väg för mer strukturerat teamarbete. Det innebär effektivare arbete, mindre ombearbetning och lägre kostnader för alla parter.

Vad är ett BIM-objekt?

Ett BIM-objekt är en visualisering av en 3D-modell, som till exempel produkter från Boon Edam. Det är med andra ord ett virtuellt byggblock som kan placeras var som helst i byggprojektet. 3D-BIM-objekten från Boon Edam underlättar din design- och specifikationsprocess.

Så här kan BIM-objekt hjälpa dig minska kostnaderna och öka hållbarheten

Ett BIM-objekt är mer än bara en virtuell 3D-modell. Det täcker även andra aspekter som tidsåtgång, kostnader, konstruktion och säkerhet. Om du placerar ett BIM-objekt av till exempel en karuselldörr i ditt byggprojekt kan du direkt börja experimentera med karuselldörren så att den passar in i fasadens och lobbyns design. Detta är en av anledningarna till att BIM-objekt har blivit alltmer populära. I nuläget håller byggindustrin på att skifta från 3D- till 4D-, 5D- och till och med 6D-modeller. Varje uppgradering omfattar ytterligare information om produkten. Uppgraderingarna kan beskrivas på följande sätt:

3D: Det grundläggande vad gäller markpenetrering, säkerhet och logistik
4D: Tillägg av tidsåtgång i 3D-modellen. Underlättar projektplaneringen
5D: Tillägg av kostnader (material, osv.)
6D: Tillägg av hållbarhet, livscykel, energiförbrukning osv.
7D: Tillägg av information om anläggningsförvaltning

Dessa uppgraderingar underlättar hanteringen av byggnadens hela livscykel. Det innebär att BIM-objekt erbjuder fler fördelar utöver samarbete i en gemensam miljö och mindre dubbelarbete.

  
  

BIM-objekt från Boon Edam

Vi erbjuder BIM-objekt för hela vårt produktutbud, från karuselldörrar till högsäkerhetsslussar. Detta öppnar upp nya möjligheter för en smidig specifikationsprocess.

Ett BIM-objekt är inte bara en virtuell bild, det innehåller även väsentlig produktinformation. Det omfattar alla produkter och lösningar från Boon Edam som dessutom kan konfigureras och beställas direkt.

  • Olika breddalternativ
  • Olika höjdalternativ
  • Olika djupalternativ
  • Tillgängliga färger
  • Lösningar för inbrottsskydd
  • Glasalternativ
  • StereoVision

BIM-objekten från Boon Edam kan konfigureras och justeras i storlek. Det ger dig oändliga möjligheter att anpassa dina BIM-objekt efter tycke och smak. Alternativen av förstklassiga standardparametrar som finns tillgängliga för våra produkter ger dig otaliga valmöjligheter.

BIM-objekten från Boon Edam finns i nuläget som 3D-modeller i rfa- och .ifc-format. .rfa lämpar sig för Autodesk Revit. Beställ en zipfil av någon av våra produkter och integrera snabbt och enkelt BIM-objektet i ditt AutoCAD Revit-projekt.

BIM-objektparametrar för entréer som ofta inte uppmärksammas

Luftridåer

Genom att integrera ett BIM-objekt av en karuselldörr i ditt Revit-projekt ser du om karuselldörren passar in i byggnadens fasad. En viktig detalj som man ofta glömmer är möjligheten att installera luftridåer i karuselldörrens takskärm. Luftridåer är inte en standardfunktion i ett BIM-objekt. Om takskärmen är för smal för att installera luftridåer måste extra utrymme ovanför karuselldörren inkluderas i beräkningen. I praktiken begränsas ofta höjden under karuselldörrens takskärm av takets höjd. Om taket är för lågt leder det till kollision mellan byggdelar vid ett senare skede i byggprocessen. Om du är osäker på var du ska placera din luftridå, kontakta din lokala entréexpert för att få förslag på optimerade lösningar.

Tillbehör för tillträdeskontroll

Vissa tillträdeskontrollenheter installeras inte på själva produkten utan monteras på en piedestal eller ett fäste. Säkerhetsalternativ för integrering (från tredje part) kan placeras manuellt på BIM-objekten från Boon Edam. Kontakta din lokala entréexpert för att få hjälp med ditt projekt.

Var hittar jag BIM-objekt från Boon Edam?

Vi hjälper dig att hitta de rätta BIM-objekten för just dina entrébehov. Klicka på ”Beställ BIM-objekt” till höger och välj ett eller flera BIM-objekt. Lägg till eventuella frågor eller anmärkningar i textfältet.

Vill du har mer information om BIM-objekt?

Vår BIM-specialist och internationella produktingenjör, Amine Bouchareb har sammanställt några vanliga frågor och svar, läs 5 BIM-trender att hålla koll på. Läs mer om BIM och BIM-objekt genom att ladda ner broschyren i fliken ovan. Du kan även kontakta dina lokala entréexpert för att få råd.

Contact us

Service & underhåll

Service & underhåll

Kontakt

Boon Edam huvudkontor

Boon Edam Sweden AB

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 

 

© Royal Boon Edam International B.V.