tabs

Biometriska autentiseringssystem för identifiering, autentisering och verifiering

Beskrivning

Till skillnad från traditionell tillträdeskontroll exempelvis kortläsarstyrning så är biometriska uppgifter unika för varje individ och utgör därför en tillförlitlig verifieringsmetod. Biometriska autentiseringssystem används av denna anledning världen över av organisationer som vill förbättra säkerheten i sina byggnader. I kombination med fysiska säkerhetsentréer förhindrar biometriska autentiseringssystem att obehöriga användare får tillträde till ett stängt område. De biometriska enheterna används som tillträdeskontrollsystem med tvåfaktors- eller multifaktorsautentisering och utgör en avancerad identifieringsmetod baserat på den unika biometrin hos varje person.

Vad är biometrisk autentisering?

Biometrisk autentisering är en identifieringsmetod som baseras på de unika fysiologiska egenskaperna hos varje individ, som till exempel fingeravtryck. Biometrisk autentisering har blivit alltmer populärt inom tillträdeskontrollsystem. Det biometriska autentiseringssystemet jämför dina unika biometriska data med redan lagrade data. Om båda versioner matchar bekräftar autentiseringssystemet att du är den du påstår dig vara. Denna form av tillträdeskontroll används huvudsakligen för att hantera tillträde till fysiska och digitala tillgångar samt för att säkra byggnader, rum och datorutrustning.

Typer av biometriska autentiseringssystem

Traditionella metoder av tillträdeskontroll har sina svagheter – ditt kort kan bli stulet eller så kanske du glömmer din pinkod eller nyckel. Biometriska autentiseringssystem använder sig av dina individuella fysiologiska kännetecken. Här följer några exempel på biometriska enheter:

  • Ögon – irisskanner
  • Ögon – näthinneskanner
  • Fingeravtrycksläsare
  • Handgeometriläsare
  • Ansiktsskanner
  • Blodkärlsskanner

Hur fungerar biometriska autentiseringssystem?

Den biometriska autentiseringsenheten lagrar data från alla behöriga användare. Det är som en biometrisk signatur som omfattar din identitet, arbetsroll och unika biometri. När du har registrerat dig som behörig användare så läser den fysiska säkerhetsentrén av din biometriska signatur, jämför den med den lagrade versionen och godkänner sedan tillträde. Beroende på dina befogenheter, kan systemet antingen godkänna eller neka tillträde till vissa områden i byggnaden.

Enbart ett biometriskt autentiseringssystem räcker inte till

Precis som med traditionella tillträdeskontrollsystem, räcker det inte med enbart ett biometriskt autentiseringssystem. Ett traditionellt tillträdeskontrollsystem som installeras på en karuselldörr förhindrar inte att flera användare passerar genom dörren med en enda behörighet. Ett biometriskt autentiseringssystem i kombination med en fysisk säkerhetsentré är ett effektivt sätt att förhindra obehörigt tillträde. Genom att integrera biometriska autentiseringssystem i vårt mest sofistikerade entrésystem – högsäkerhetsslussen – ser du till att endast en person åt gången kan passera och att det är en behörig person.

Biometriska autentiseringssystem i högsäkerhetsslussar

Högsäkerhetsslussar som kombineras med biometriska autentiseringssystem använder vanligtvis multifaktorsautentisering. Vanligtvis finns en kortscanner placerad vid entrén. Efter skanningen öppnas den första dörren så att användaren kan komma in i slussen. En biometrisk läsare är placerad inne i slussen. Systemet skannar användarens biometriska data och jämför dem med de data som fanns lagrade vid den första skanningen. Våra högsäkerhetsslussar Circlelock och Circlelock Combi levereras med en invändig biometrisk stolpe för montering av den biometriska enheten.

Biometriska autentiseringssystem i speedgates

Biometrisk autentisering används inte bara för områden med hög säkerhetsnivå. Det är även en effektiv och tillförlitlig tillträdeskontrollmetod för områden med medelhög säkerhetsnivå. Det kan hända att du glömmer ditt lösenord eller passerkort, men dina fingeravtryck kan du aldrig tappa bort. Biometrisk data är svåra att återskapa eller missbruka och biometriska enheter har en snabb drift vilket gör att genomströmningen inte saktas ner. Det gör dem särskilt lämpade för identitetskontroll i speedgates. Speedgates som placeras i receptionsområdet erbjuder snabbt, bekvämt och säkert tillträde till resten av byggnaden.

Biometriska autentiseringssystem kan integreras i speedgates på olika sätt. Ett sätt är att montera dem på skräddarsydda piedestaler ovanpå eller inne i speedgaten.

Video: Avancerad säkerhet genom en kombination av biometriska autentiseringssystem och säkerhetsentréer

Kurt Measom, chef för teknisk support, går igenom några alternativ för kombination av biometriska autentiseringssystem och säkerhetsentréer för optimal säkerhet.

Kompatibla produkter för biometriska autentiseringssystem

Biometriska autentiseringssystem kan integreras i följande produkter från Boon Edam:

Vill du ha mer information om biometriska autentiseringssystem och säkerhetsentréer?

Vilken biometrisk enhet och vilken säkerhetsentré är den bästa lösningen för just din specifika situation? Integrering av biometriska enheter i säkerhetsentréer kan vara en krävande konst och för att skapa en optimal entrélösning krävs en finstämd balans mellan funktionalitet, utrymme och design.

Du kan läsa mer om biometriska autentiseringssystem genom att ladda ner broschyren i fliken ovan, du kan även kontakta din lokala entréexpert för att få råd.

Contact us

Service & underhåll

Service & underhåll

Kontakt

Boon Edam huvudkontor

Boon Edam Sweden AB

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 

 

© Royal Boon Edam International B.V.