tabs

Dörrförstärkning: Skyddspaket

Beskrivning

Trygghet i händelse av inbrottsförsök eller attack från skjutvapen. Kameror kan inte förhindra att en säkerhetsincident uppstår och detsamma gäller för de flesta säkerhetslösningar. Om du tar säkerhet i din byggnad på allvar, börja med att ställa dig själv följande fråga: är din entré säker?

Så här förstärker du din dörr

Om svaret på frågan är ”nej” eller ”inte tillräckligt säker”, vilken nivå och typ av säkerhet behöver du? Välj rätt skyddspaket för att förstärka din dörr. Skyddspaket är till för alla som vill skydda sina egendomar. Men alla behöver emellertid inte samma skyddsnivå. Därför har vi ett utbud av dörrförstärkningslösningar som du kan välja bland. Från vandalsäkra paket för karuselldörrar på köpcenter till skottsäkra lösningar för högsäkerhetsslussar i datacenter.

Boon Edams skyddspaket:

 • Vandalsäkerhet
 • Inbrottssäkerhet
 • Skottsäkerhet

Produkterna i varje paket genomgår strikta tester och efterlever internationella standarder för att den absolut säkraste entrélösningen ska kunna säkerställas.

Vandalsäker dörrförstärkning

Alla våra dörrar har som standard vandalsäkert glas. Detta glas är beständigt mot inkast och erbjuder den lägsta nivån av inbrottssäkert glas. Det är lämpligt att användas för att stoppa och förhindra ett första inbrottsförsök.

Vandalsäkert glas efterlever följande standard:

 • Glas: P2A (SS-EN 356)

Inbrottssäkerhet

Paketet för inbrottssäkerhet är utformat för att skydda mot angrepp med handhållna verktyg samt inbrottsförsök. Paketet omfattar säkerhet för hela dörren, inklusive dörrens mest känsliga delar som lås, glas och dörrkarm.

Beprövad

För att man ska säkerställa att det inte finns några svaga punkter i dörrens totala konstruktion genomgår produkterna i detta paket omfattande tester som till exempel:

 • Handhållna verktyg
 • Statisk belastning
 • Fallande vikt

Under testet med handhållna verktyg utsätts dörren för åtskilliga angrepp med till exempel en kofot, under en bestämd angreppstid. Dessutom genomgår produkten ett statiskt test för att dörrens låsegenskaper ska kunna fastställas. Detta test simulerar den kraft som vissa punkter av dörren utsätts för. Slutligen utförs ett test där man slungar en fallande vikt mot dörrbladet för att simulera ett försök att slå in eller bryta upp dörren.

Även glaset genomgår omfattande tester. Ytterligare två tester utförs för att säkerställa att hårda slag inte penetrerar glaset:

 • Falltest
 • Yxtest

Falltestet omfattar ett antal runda vikter som släpps upprepade gånger på glaset från en viss höjd i mönstret av en triangel. För att klara det andra testet ska glaset tåla trettio yxslag utan att krossas.

Efter att ha fått godkänt på dessa tester uppfyller dörrarna kraven i följande standarder:

 • Konstruktion: RC3 (EN1627)
 • Glas: P5A (EN356)
 • USA: UL3

Dörrförstärkning för skottsäkerhet

För byggnader där högsta säkerhetsnivå krävs erbjuder vi ett paket för skottsäkerhet. Detta paket är kompatibelt med våra högsäkerhetsdörrar Tourlock och Circlelock och erbjuder skydd mot angrepp med skjutvapen.

Beprövad

Paketet för skottsäkerhet är utformat för att skydda egendom och anställda mot angrepp med skjutvapen. Hela dörren, glaset och väggkomponenterna genomgår upprepade tester. Testet sker genom att man skjuter tre identiska kulor mot glaset, med ett avstånd på 120 mm mellan varje kula. Det finns olika bestämmelser för de olika certifieringarna beroende på vilken typ av skjutvapen som används. Certifiering ges endast om ingen av de tre kulorna penetrerar glaset.

Man utför även en andra bedömning av själva glasets integritet. Glaset ska kunna motstå splittring så att skador som orsakas av glassplitter ska kunna undvikas.

Efter godkända tester uppfyller dörrarna kraven i följande standarder:

 • Glas: BR4NS (EN1063) / UL3

1/2. Skottsäker (BR4NS / UL3) med möjlighet att stoppa .44 magnum-kulor. Och/eller inbrottssäker (RC3/SS-EN1627) (P5A / EN356). Skyddsfilm som tillval, ger skydd mot repor på det splitterfria glaset.

3/4. Dörrkarm och dörrposter beklädda med stålplåt för att uppfylla kraven i RC3 (SS-EN1627) och/eller FB4 (SS-EN1522).

Skyddsklasser från Boon Edam

Behöver du hjälp med att välja det bästa skyddspaketet för just din entré? Ladda ner broschyren och läs mer om våra skyddsklasser eller kontakta din lokala entréexpert för att få råd.

Contact us

Service & underhåll

Service & underhåll

Kontakt

Boon Edam huvudkontor

Boon Edam Sweden AB

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 

 

© Royal Boon Edam International B.V.