tabs

Luftridåer till karuselldörrar

Beskrivning

En av de första platserna där karuselldörrar installerades var i entréer till höghus. Luft som strömmade in i byggnaden orsakade ett enormt tryck. Trycket gjorde att det var svårt för folk att öppna dörrarna. Man utformade därför karuselldörrar för att minska skorstenseffekt och kontrollera inomhustemperaturen. Vissa områden i en byggnad kräver ytterligare åtgärder för att förhindra temperaturväxlingar.

Luftridåer till karuselldörrar

När det gäller energibesparingar är användning av en karuselldörr vid ingången den mest effektiva lösningen. Luftridåer har utvecklats just för att karuselldörrar ska bibehålla energieffektiviteten vid ingången. Det betyder att du kan sänka energiförbrukningen ännu mer eftersom värmen stannar kvar i byggnaden under vintern och luftkonditionerade utrymmen förblir stabila under sommaren.

Så här fungerar en luftridå

I de flesta fall installeras luftridåerna ovanför entrén. De skapar en luftbarriär över karuselldörren. Genom att separera inomhus- och utomhusmiljön förhindrar de att värmen lämnar byggnaden och håller kylan ute (eller tvärtom). En spole inne i luftridån värmer eller kyler luftstrålarna. Luftstrålarnas temperatur anpassas så att det känns behagligt när du passerar genom karuselldörrens ingång.

Luftridåer skapar en osynlig barriär mellan två områden. I kombination med karuselldörrar hjälper de till att hålla följande ute ur byggnaden:

 • Sommarvärme
 • Vinterkyla
 • Damm
 • Insekter
 • Rök
 • Dålig lukt
 • Avgaser

Luftridåer för ökad hållbarhet

En karuselldörr inklusive värmeelementet förhindrar kalla luftdrag. Luftridåer förknippas oftast med temperaturkontroll, men de utgör även en kostnadseffektiv lösning för byggnader eftersom de är ekonomiska.

På vilket sätt bidrar luftridåer till ökad hållbarhet?

 • Genom att förhindra temperaturväxlingar vid ingången
 • Genom att separera inomhus- och utomhusmiljön
 • Genom att arbeta effektivt både under vinter- och sommarmånaderna

Installationskrav för luftridåer

Luftridåer kan installeras både horisontellt och vertikalt. Vid horisontell installation monteras enheten i takskärmen eller upptill på karuselldörren. Vid vertikal installation blåser luften från sidorna. Vid specificering av en luftridå måste ett utrymmeskrav tas med i beräkningen. Det finns många olika former av luftridåinstallationer, till exempel installation för små dörrdiametrar, vertikal installation eller installation i takskärmen. Innan du specificerar din luftridå måste du tänka på följande:

 • Luftridåns storlek
 • Luftridåns effekt
 • Luftridåns placering (ha dörröppningens storlek i åtanke)
 • Karuselldörrens plats
 • Typ av byggnad
 • Klimat

Eftersom karuselldörrar finns i många olika former och storlekar erbjuder vi ett brett utbud av luftridålösningar. Om du behöver hjälp med att välja den lämpligaste luftridån för just din entré, kontakta din entréexpert för att få råd.

Kompatibla produkter för luftridåer

Har du några frågor om luftridåer? Kontakta oss eller ladda ner broschyren om luftridåer i fliken ovan.

Contact us

Service & underhåll

Service & underhåll

Kontakt

Boon Edam huvudkontor

Boon Edam Sweden AB

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 

 

© Royal Boon Edam International B.V.