tabs

BoonTouch panel för tillträdeskontrollsystem

Beskrivning

Säkerhetsentréer underlättar hanteringen av det varierande trafikflödet genom din lobby eller reception. Anställda använder sig av sina passerkort för att få tillträde men besökare måste passera på annat sätt. Vanligtvis är det en receptionist eller en säkerhetsvakt som ansvarar för att ge besökare tillträde till byggnaden. BoonTouch panel för tillträdeskontrollsystem gör det möjligt för behörig personal att fjärrstyra alla anslutna säkerhetsentréer från en enda plats.

BoonTouch universell kontrollpanel för tillträdeskontrollsystem

BoonTouch är en tillträdeskontrollpanel utformat av Boon Edam för att förbättra visibiliteten för installerade säkerhetsentréprodukter. BoonTouch tillträdeskontrollpanel möjliggör fullständig fjärrstyrning av alla dina säkerhetsentréprodukter. Enheten är ett perfekt verktyg för att underlätta arbetet för personal som övervakar tillträdet till byggnader. Direktanslutningen till säkerhetsentréerna gör det möjligt att kontrollera både den säkra och osäkra sidan av själva säkerhetsprodukten.

BoonTouch är utrustad med en stor pekskärm som gör det enklare att snabbt lokalisera varningssignaler som inkräktarlarm. Den monteras vanligtvis på en särskilt avsedd plats för att minska risken att den skadas eller tappas bort.

Översikt över BoonTouch panel för tillträdeskontrollsystem

BoonTouch gör det möjligt för receptionister och säkerhetsvakter att snabbt och enkelt ge eller neka tillträde för olika besökare. De kan smidigt skicka ett entrékommando från receptionsdisken för att öppna säkerhetsentréer var som helst i byggnaden. Enheten ger även en snabb överblick över säkerhetsentréernas status och har ett flertal olika funktioner, som till exempel:

  • Överblick över alla anslutna säkerhetsentréer i byggnaden
  • Larm per enskild säkerhetsentré: inkräktarlarm, strömavbrott (vid användning av UPS-enhet), kommunikationsfel, allmänna varningar
  • Kommando för stängning av alla spärrar
  • Kommando för öppning av alla spärrar
  • Kommando för dagsdrift
  • Kommando för nattdrift
  • Driftslägen per säkerhetsentré: låst, optiskt, olåst, normal drift
  • Lägen per sida per säkerhetsentré: entrékommando, fri utgång (eller ingång), blockerad

Inbyggt larm- och varningssystem

BoonTouch är utrustad med ett inbyggt larm- och varningssystem för att man snabbt ska kunna identifiera var i byggnaden en eventuell säkerhetsincident har uppstått.

Ett inkräktarlarm aktiveras när en obehörig person försöker få tillträde till byggnaden. Tillträdeskontrollpanelen visar exakt på vilken plats i byggnaden säkerhetsincidenten har uppstått.

I optiskt läge är säkerhetsentréerna visuellt öppna men ett inkräktarlarm visas om en obehörig användare passerar produktens sensorer.

Hur fungerar BoonTouch tillträdeskontrollpanel?

BoonTouch gör det möjligt att fastställa olika roller och motsvarande rättigheter. Adminanvändare har rätt att fjärrstyra alla anslutna entréprodukter. En adminanvändare kan även ge tillträde åt andra användare, som till exempel receptionister. De kan dessutom tilldelas olika rättigheter i samband med produktkontroll och inloggningsuppgifter.

Personer med olika roller styr säkerhetsentréerna enligt sina specifika rättigheter. Om en säkerhetsincident eller obehörigt tillträde sker kan de snabbt spärra säkerhetsentréerna för att kontrollera situationen. Det finns olika användarnivåer inom BoonTouch-systemet för att obehörigt tillträde och obehörig användning ska kunna förhindras mer effektivt.

BoonTouch-panelen för tillträdeskontrollsystem går att konfigurera för olika språk och det går att ansluta upp till 6 säkerhetsentréer per instrumentpanel.

BoonTouch uppgraderingsalternativ

Byggnader är konstruerade för att hålla mycket länge och entrélösningarna borde vara lika hållbara. Med BoonTouch tillträdeskontrollpanel kan du hantera alla förändringar som kan uppstå. Du kan till exempel ta bort äldre entrélösningar från BoonTouch kontrollpanel och lägga till nya system som installeras i byggnaden. Uppgraderingar och uppdateringar är helt avgörande om du vill bibehålla ett effektivt säkerhetssystem i en värld som snabbt förändras. Med BoonTouch tillträdeskontrollpanel förenklas denna process för alla inblandande.

Kompatibla produkter

Vill du ha mer information om vår BoonTouch tillträdeskontrollpanel? Ladda ner broschyren i fliken ovan eller kontakta din lokala entréexpert.

Contact us

Service & underhåll

Service & underhåll

Kontakt

Boon Edam huvudkontor

Boon Edam Sweden AB

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 

 

© Royal Boon Edam International B.V.