tabs

StereoVision sensorsystem – avancerad teknik som förhindrar piggybacking

Beskrivning

Förhindra att obehöriga användare får tillträde med hjälp av StereoVision sensorsystem.

Vad är StereoVision?

Vår 2:a generations StereoVision är ett avancerat sensorsystem som med hjälp av ToF-teknik (time-of-flight) känner av former, storlek och volym i 3 dimensioner. StereoVision sensortillträdeskontroll kombinerar optisk sensorteknik och NIR-sensorteknik, vilket ger en ytterst tillförlitlig lösning som inte hindras av ljus eller reflektioner. StereoVision är en beprövad teknik som tillförlitligt upptäcker och förebygger piggybacking.

StereoVision sensorsystem för avancerad säkerhet

Effektiva säkerhetsentréer ska endast godkänna tillträde för behöriga användare. Passerkort och biometriska enheter bidrar till att säkerställa att endast auktoriserade personer släpps förbi, men när det gäller att förhindra tailgating och piggybacking är inte alla system lika effektiva. Både tailgating och piggybacking innebär att en person får obehörigt tillträde genom en säkerhetsentré, men tillvägagångssätten skiljer sig åt.

Vad är tailgating?

Tailgating (omedveten medföljning) innebär att en person följer tätt efter en behörig person genom en dörr utan dennes vetskap. Som tur är kan de flesta elektroniska säkerhetssystem förhindra detta genom att endast släppa igenom en person åt gången.

Vad är piggybacking?

Piggybacking innebär att en person följer tätt efter en behörig person genom en dörr, ofta med den behöriga personens samtycke.

StereoVision sensortillträdeskontroll jämfört med viktsystem och kontaktmattor

Ett annat enkelt men effektivt sätt att förhindra piggybacking är att installera viktsystem eller kontaktmattor. Dessa känner av om en användares vikt är högre än det normala och nekar tillträde baserat på denna avvikelse.

Viktsystem och kontaktmattor nekar alltid tillträde vid för hög vikt, oavsett om detta beror på att en person bär på en tung last eller på att fler än en person försöker få tillträde. StereoVision godkänner endast tillträde till den första personen och nekar tillträde om fler än en person försöker passera. Dessutom kan installation av viktavkänningssystem och kontaktmattor kräva att man gräver i golvet, något som inte alltid är möjligt eller önskvärt.

StereoVision sensorsystem i högsäkerhetsentréer

StereoVision är egentligen utformat för att användas som ett tillbehör till Boon Edams högsäkerhetskaruseller och högsäkerhetsslussar, inte som ett självständigt säkerhetssystem:

StereoVision använder ToF-teknik (time-of-flight) med infrarött ljus som övervakar utrymmet runt en säkerhetskarusell eller säkerhetssluss. Denna teknik mäter hur lång tid det tar för ljusstrålen att förflytta sig från instrumentet till ett objekt och tillbaka. På så sätt kan systemet skilja mellan två personer som passerar genom entrén och endast en person – även om personen bär på till exempel en bag eller en resväska. Tillträdeskontrollsystemets sensor påverkas inte av solljus eller reflektioner.

Fördelar hos StereoVision sensorsystem

I kombination med en högsäkerhetsdörr är StereoVision ett effektivt sätt att förhindra piggybacking. Systemet ser till att endast behöriga användare får tillträde. Det minskar eller till och med eliminerar behovet av säkerhetsvakter vid entrén. Det innebär att du kan omplacera eller skära ner på säkerhetspersonalen som tidigare ansvarat för entréhanteringen.

Den kontinuerliga datainsamlingen och konfigurationsinställningarna hos StereoVision kan hjälpa dig ta mer välinformerade beslut vad gäller din entrésäkerhet.

Välinformerade beslut och minskade vaktkostnader leder i sin tur till minskade utgifter. Dessutom krävs inga renoveringsarbeten eller någon grävning i golvet – vilket innebär ännu fler kostnadsbesparingar. En högsäkerhetsdörr som är utrustad med StereoVision sensortillträdeskontroll betalar sig ofta inom bara några år.

Läs mer om hur din säkerhetsstrategi kan underlättas med hjälp av StereoVision genom att ladda ner broschyren i fliken ovan eller kontakta din lokala entréexpert.

Contact us

Service & underhåll

Service & underhåll

Kontakt

Boon Edam huvudkontor

Boon Edam Sweden AB

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 

 

© Royal Boon Edam International B.V.