tabs

Tillträdeskontrollsystem – hjärnan i säkerhetsentrén

Beskrivning

Mycket har hänt sedan den första nyckeln uppfanns. Tillträdeskontrollsystem har blivit en viktigt säkerhetsfaktor för organisationer och byggnader världen över. De gör att miljontals människor kan känna sig säkrare och få mer ro i sinnet. När de integreras i en fysisk säkerhetsentré utgör de den säkraste lösningen för att godkänna tillträde och minska obehörig åtkomst. Tillträdeskontrollsystemet styr åtkomst till vissa delar av byggnaden, medan man vid den fysiska säkerhetsentrén upptäcker och förhindrar försök till obehörigt tillträde. Vilken lösning du väljer beror på vilken säkerhetsnivå du vill ha.

Vad är ett tillträdeskontrollsystem?

Ett tillträdeskontrollsystem används för att hantera tillträdet till en byggnad eller vissa delar av byggnaden. Ett sådant system består vanligtvis av:

  • tillträdeskontrollenheter som passerkort och kortläsare
  • tillträdeskontrollpanel
  • hårdvara som tillträdeskontrollpaneler och tillträdeskontrollservrar

Tillträdeskontrollsystem minskar risken för dataintrång och produktstöld och ökar avsevärt säkerheten för personalen. De används oftast ihop med enheter för tvåfaktors- eller multifaktorsautentisering. Enheterna avläser ett kort eller liknande och kräver även att du anger ytterligare information, som till exempel ett lösenord.

Varför ett ensamt system för tillträdeskontroll inte räcker 

Tillträdeskontrollenheter används ofta i kombination med slagdörrar i syfte att minska obehörigt tillträde. Men när en slagdörr väl är öppen för en enda godkänd användare är det möjligt för flera användare att passera.

Det är därför som en kombination av elektroniska tillträdeskontrollsystem och fysiska entrélösningar har blivit alltmer populärt. Genom att integrera ett tillträdeskontrollsystem i en speedgate eller säkerhetskarusell löser man många problem med obehörigt tillträde i byggnader och anläggningar.

Motverkar tailgating. Motverkar långsam passage. Motverkar passback.

Tillträdeskontrollsystem i kombination med fysiska entrélösningar är ett bättre sätt att hantera, övervaka och kontrollera tillträdespunkterna i en byggnad.

Motverkar tailgating

De flesta automatiserade tillträdeskontrollsystem kan inte på egen hand upptäcka hur många personer som går in i en byggnad på en och samma gång. När de däremot integreras i fysiska säkerhetsentréer erbjuder de en teknik som gör det möjligt att förhindra tailgating. Tillträdeskontrollsystemet känner då av användare som närmar sig ingången och fastställer om en eller flera personer passerar samtidigt. Beroende på säkerhetsentré avger sedan produkten en signal eller nekar tillträde till obehöriga användare.

I miljöer med mycket trafik kan ett långsamt människoflöde orsaka tillträdesproblem. Anti-tailgating-tekniken motverkar problemen eftersom behöriga personer passerar oavbrutet medan obehöriga personer nekas tillträde.

Motverkar långsam passage

Anti-tailgating-tekniken kombineras ofta med teknik som motverkar långsam passage. Med hjälp av denna teknik övervakas användarnas passage genom ingången för ett kontinuerligt och smidigt flöde.      

Motverkar passback

Anti-passback-tekniken gör det möjligt att övervaka passerkort och passernycklar. Om systemet upptäcker att en andra person försöker få tillträde med samma kort eller nyckel inom en kort tidsram, nekar systemet tillträde till den andra personen. Det innebär att passerkort inte kan skickas bakåt (passback) till efterföljande användare.

Vilket tillträdeskontrollsystem ska jag integrera i vilken säkerhetsentré?

Det är dina specifika behov som avgör vilket tillträdeskontrollsystem och vilken säkerhetsentré som utgör den bästa kombinationen. Fundera på följande:

  • Behöver jag perimeterskydd?
  • Hur många tillträdespunkter finns det?
  • Ska det finnas olika auktoriseringsregler baserat på arbetsroll?
  • Ska det finnas olika tidsbaserade auktoriseringsregler?
  • Finns det några rum eller några områden som kräver extra säkerhet?
  • Är tvåfaktorsautentisering tillräckligt eller krävs multifaktorsautentisering?

Beroende på dina behov och vilken säkerhetsnivå som krävs kan du sedan välja bland ett antal olika tillträdeskontrollenheter och säkerhetsentréer. Nedan följer några exempel på tillträdeskontrollenheter.

Sedan behöver du fundera på i vilken typ av säkerhetsentré som du ska integrera den valda enheten. Kompatibla produkter är:

Vändkors i full höjd i kombination med läsare för beröringsfria kort är det vanligaste sättet att säkerställa perimeterskydd. Du kan sedan hantera tillträdet till din kontorsbyggnad med hjälp av speedgates i kombination med läsare för beröringsfria kort, RFID- tillträdeskontrollsystem och biometriska enheter. För högsta säkerhetsnivå krävs högsäkerhetskaruseller eller högsäkerhetsslussar i kombination med olika tillträdeskontrollsystem.

Välj ditt tillträdeskontrollsystem och säkerhetsentré

Behöver du hjälp med att välja den bästa tillträdeskontrollösningen för just din säkerhetsentré? Läs mer om tillträdeskontrollsystem genom att ladda ner broschyren i fliken ovan. Du kan även kontakta din lokala entréexpert för att få råd.

Contact us

Service & underhåll

Service & underhåll

Kontakt

Boon Edam huvudkontor

Boon Edam Sweden AB

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 

 

© Royal Boon Edam International B.V.