Ansvarsfriskrivning

Dessa villkor gäller för åtkomst till och användning av en BE-webbplats (webbplats som tillhör Royal Boon Edam International B.V.).

Genom att använda BE-webbplatsen godkänner användaren dessa villkor fullt ut.

Denna BE-webbplats regleras av nederländsk lag.

Informationen på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick", dvs. utan garanti eller ansvar för att innehållet på denna BE-webbplats är korrekt eller fullständigt. Informationen på BE-webbplatsen tillhandahålls utan åtagande och är inte avsedd att vara ett fast erbjudande i syfte att ingå ett avtal. Avtalen ingås enbart genom godkännande av en offert som uppges vara från Royal Boon Edam International B.V. I händelse att pris- och/eller produktspecifikationer anges kan dessa komma att ändras och det lämnas ingen garanti för att de är fria från tryck-/stavfel.

Under inga omständigheter är Royal Boon Edam International B.V. (även kallat "Boon Edam") och dess dotterbolag och partner ansvariga för direkta eller indirekta skador eller följdskador. Det samma gäller anspråk på ersättning till följd av åtkomst till eller användning av innehållet på BE-webbplatsen.

Under inga omständigheter är Royal Boon Edam International B.V. ansvarigt för skador till följd av haverier, dataförlust eller utebliven vinst direkt eller indirekt till följd av användning eller prestanda hos program, dokument, tillhandahållande eller icke-tillhandahållande av tjänster eller informationen som är tillgänglig på denna BE-webbplats. Ansvarsbegränsningen gäller inte vid medvetet felaktigt uppträdande eller grov försumlighet från Royal Boon Edam International B.V. och/eller dess medarbetare.

Om du följer länkarna på den här delen av BE-webbplatsen kan det innebära att du lämnar BE-webbplatsen. Webbplatserna som är anslutna till denna BE-webbplats via länkarna kontrolleras inte av Boon Edam. Boon Edam ansvarar inte för innehållet på en webbplats som är ansluten till BE-webbplatsen på det här sättet.

Om du skickar eller placerar kommunikation eller material till eller på denna BE-webbplats ger du Boon Edam rätt att använda kommunikationen i det syfte du skickade den och/eller i det syfte du tillhandahöll Boon Edam uppgifterna.

Alla immateriella rättigheter och andra rättigheter, varumärken och handelsnamn i informationen och materialet på BE-webbplatsen ägs av Royal Boon Edam International B.V. och/eller dess licensgivare. Personer som har åtkomst till denna information har inte rätt att härleda rättigheter från den på något sätt. Att kopiera, sprida eller på annat sätt använda denna information och detta material är inte tillåtet utan skriftligt godkännande från Royal Boon Edam International B.V., förutom och enbart i enlighet med gällande lag (exempelvis rätten att citera), om inget annat anges för ett specifikt material.

Avsändaren av kommunikation till denna BE-webbplats eller till ägarna av denna webbplats ansvarar för innehåll och information i kommunikationen, inklusive sanningshalt och korrekthet.

Royal Boon Edam International B.V. förbehåller sig rätten att ändra denna ansvarsfriskrivning. Besökarna måste acceptera följderna av sådana ändringar. Därför måste du kontrollera den här sidan varje gång du besöker BE-webbplatsen och sätta dig in i gällande villkor som du måste följa.

© Royal Boon Edam International B.V.

 

© Royal Boon Edam International B.V.