Blogg- Skydda din kontorsbyggnad

Oavsett bransch i vilken du arbetar i, vill du behålla ditt företags kontorsbyggnad säker. Den traditionella 09-17-modellen för anställda är dock en sak i det förflutna - och det kan gör det mycket mer komplicerat.

För att försäkra dig om att du är ordentligt skyddad är det först nödvändigt att överväga de riktningar från vilka hoten kan komma. Här är en snabb överblick över de olika faktorer som ska övervägas och vad du kan göra.

Utmaningarna

Även om det alltid har varit viktigt att se till att företagets kontorsbyggnad är ordentligt skyddat, finns det olika utmaningar i det moderna arbetslivet som kan göra det svårare än någonsin.

Den äldre sättet att arbeta 09-17 och bara medan en chef är närvarande har blivit ett föråldrat arbetssätt. Utvecklingen av teknik och att arbeta mer globalt innebär att det är mycket vanligare att arbeta dygnets alla timmar med personal som kommer och går sent på kvällen.

Ett annat problem är en av de territoriella gränserna. Borta är de dagar då endast ett enda företag tog en hel byggnad. Större byggnader betyder att det nu är möjligt att rymma fler än ett företag, men det skapar oundvikliga säkerhetsrisker.

Börja med grunderna

Du kan göra mycket för att hålla oönskade eller obehöriga besökare ute. Även om någon obehörig lyckats ta sig in ska de inte kunna få tillgång till någonting viktigt. Oavsett om du skyddar känslig data för kunder eller har konfidentiell företagsinformation, är det viktigt att ha rätt processer på plats.

Processen bör börja med en tydlig policy, säkerhetskopierad genom att vara papperslös så mycket som möjligt. Det är mycket lättare att skydda dig digitalt än att hålla pappersbaserade filer säkra.

Vid slutet av varje arbetsdag ska varje skrivbord rensas och alla filer eller känslig information placerad i låsta skåp. Behandla pappersfiler som pengar och du kommer att vara på rätt väg för att skydda innehållet på ditt kontor.

Utför en ärlig bedömning

Varje säkerhetsstrategi har sina svaga punkter, oavsett hur väl planerad den är så är det viktigt att genomföra en ärlig bedömning. Genom att förstå de områden som är mest utsatta, kommer du att kunna vidta lämpliga åtgärder på plats.

Om bottenvåningen t.ex. ett garage i byggnaden är väl upplysta och säkra så är troligen entrén och utgången de områden som är mest utsatta. In- och utflödet av besökare kan vara oförutsägbart och upptaget. Den goda nyheten är att det finns gott om säkerhetslösningar och teknik som kan skydda utan att orsaka besvär.

Lösningarna

Du kan börja med att säkra upp tillgång till bottenvåningen och endast bevilja ingång till de behöriga. Denna strategi förhindrar att alla fordon kan komma för nära om du inte kan identifiera dem. Ingången kan antingen vara bemannad eller fjärrstyrd, detta ger dig möjlighet att hitta lösningen som uppfyller din budget.

För besökare som kommer till fots kan speedgates ge en kontrollerad entré. Entrén till själva byggnaden kan skyddas av karuselldörrar. Dessa kan låsas vid behov och ge full synlighet för besökare som anländer.

De ytterligare säkerhetsåtgärder beror på om det finns fler än ett företag i byggnaden eller om det finns begränsade områden. Det finns dock en rad olika entregrindar samt säkerhetskaruselldörrar och slussar som kan monteras för att ge så mycket säkerhet som krävs. Det finns också rullstolsvänliga alternativ för att se till att lokalerna är tillgängliga för alla.

Kontakta oss

Om du vill få råd om hur du kan förbättra säkerheten på din kontorsbyggnad, kontakta oss på Boon Edam. Med mer än 140 års erfarenhet av att skapa företags entréslösningar finns vi här för att hjälpa dig.

© Royal Boon Edam International B.V.