Skydda studenterna i utbildningsmiljöer

Inom affärsvärlden har många sedan länge känt till vikten av byggnadssäkerhet och av att använda team och teknik för att hantera trafikflöden och skydda entréer och utgångar. Utbildningssektorn kräver nu samma nivå av omsorg och uppmärksamhet.

Adekvat skydd

Skolor, universitet och högskolor har länge betraktats som trygga platser – platser dit studenter kunnat gå för att utveckla sina färdigheter och få viktiga kunskaper för livet. Detta gäller fortfarande, men tyvärr går det inte att komma undan från den oroväckande realiteten att byggnader av alla slag nu kan bli måltavlor för attacker.

Under senare år har vi sett en ökning av antalet attacker mot skolor världen över, vilket har lett till en plötslig ökning av efterfrågan på nya lösningar från dessa anläggningar för att skydda personerna som jobbar och studerar där. Därför finns det nu säkra entréer vid alla typer av campus-byggnader och anläggningar, från bostäder och idrottsarenor till samlingslokaler. Vid alla dessa beröringspunkter med den omgivande världen kan en rad olika säkerhetsåtgärder tillämpas för att stödja och skydda – nyckeln är att avgöra vilken kombination av strategier som fungerar bäst.

Folkets makt

Som första kontaktpunkt låter många utbildningsinstitutioner nu studenter bemanna huvudentréer och jobba vid receptionsdiskar eller med övervakning av dessa viktiga passager. Att använda studenteam på det här sättet är flexibelt. Du kanske vill att de ska vara på plats dygnet runt eller bara under de perioder när trafiken är som mest intensiv i området. Studenterna kan utföra många olika uppgifter, från att föra loggböcker och registrera besökare till att hålla ögonen öppna efter misstänkt aktivitet och kontrollera att enbart personer med rätt behörighet får tillträde.

Viss hänsyn måste dock tas för att säkerställa att entréer inte lämnas öppna för potentiella intrång. Det är förståeligt att vissa problem kan uppstå med denna typ av mänsklig säkerhet. Det är avgörande att kontinuerligt vara närvarande för att skydda ett område och människor kan ibland bli sjuka, komma för sent eller vilja ta semester – faktorer som kan göra ett område utsatt för risker om adekvat skydd inte tillhandahålls.

Dessutom är människans koncentrationsförmåga begränsad och det kan vara väldigt svårt att behålla fokus. För personal med stort ansvar i ett område med mycket trafik, framför allt under långa perioder, kan det vara svårt att behålla fokus utan att bli överväldigad. I väldigt lugna områden kan det dessutom vara svårt att inte bli distraherad av teknik eller andra personer. För att studentpersonalen ska lyckas med sina uppgifter måste de ha stöd av teknik eller installationer.

Stöd av teknik

Utbildningsinstitutioner kan minska dessa potentiella brister genom att tillämpa en kombination av personal och säkerhetslösningar som samverkar. Säkerhetsspärrar blir allt mer populära i både grund- och gymnasieskolor och universitet/högskolor tack vare sin flexibilitet och mångsidighet. Säkerhetsspärrar är försedda med en uppsjö av avancerad teknik som detekterar potentiella hot, exempelvis tailgating-försök och obehörigt tillträde samt skydd vid hantering av folkmassor. De kan dessutom fungera som en visuellt avskräckande faktor för dem som letar efter sprickor i säkerheten. De finns i midjehögt format, vilket fungerar bra i receptioner och i fullhöjd för passager utomhus och arenor. Denna teknik kan ge insikt i vem som gått in i eller lämnat ett område samt bidra till att identifiera områden som utsätts för tailgaters med hjälp av tailgating-larm.

Säkerhetsspärrar och andra entrésystem, som säkerhetskaruselldörrar, är nyckeldelar i en heltäckande strategi för tillträdeskontroll vid en anläggning. Båda lösningarna bidrar till att minska de risker som kan uppstå på grund av den mänskliga faktorn och gör att personalen kan växa i andra delar av sin roll – exempelvis att ge besökare stöd och råd. Allt detta sker samtidigt som säkerheten bibehålls och utan kompromisser med trafikflödet. 

En mångfacetterad strategi

Genom att utnyttja en kombination av säkra tillträdessystem och engagerade personalteam vid en utbildningsinstitution får du högt skydd för både personal och studenter. Balansen mellan säkerhetskunnig personal och fördelarna med modern teknik ger dig det bästa av båda världar och säkerställer att det finns ett mänskligt element i det som ofta är den första kontaktpunkt en person har med en anläggning.

Det kan vara nästan omöjligt att förutspå alla potentiella intrång vid en utbildningsinstitution eller vid alla typer av anläggningar för den delen. Det bästa sättet att skydda människor och utrustning är att tillämpa en strategi för riskreducering som använder alla tillgängliga säkerhetsåtgärder. 

Om du vill veta mer om våra specialistkunskaper inom utbildningssektorn laddar du ned vår samling av referenser här eller tittar på videon om hur universitetet i Utrecht har använt en karuselldörr för att förbättra sin entré. Agera idag och upptäck hur vi kan hjälpa dig säkerställa att dina studenter är trygga genom att kontakta en i vårt erfarna team av entréexperter.

Kontakt

© Royal Boon Edam International B.V.