Datacenter

Vi säkerställer skyddet i den digitala entrén

Vi lever i en digital tidsålder där ”molnet” är på väg att bli den främsta platsen för lagring av information. Att säkerställa säkerheten och sekretessen av data är idag en viktig samhällsfråga. Vårt ökande beroende av datacenter resulterar i att dessa befinner sig i riskzonen för angrepp av terrorister och kriminella. Som ägare till ett datacenter kan detta innebära att mycket tid och energi går åt till frågor kring säkerheten i din fastighet.

  
  

Vi erbjuder därför entrélösningar med hög säkerhet som säkerställer att endast behörig personal tillåts åtkomst. Våra högsäkerhetskaruseller och slussar introducerades på marknaden för decennier sedan och har sedan dess bevisat sin kvalitet och tillförlitlighet hos statliga verk, försvarsmakt och privata företag.

I takt med att tekniken har utvecklats har vi förbättrat funktioner och säkerhetssystem och våra säkerhetskaruseller och slussar tillhör idag de mest tekniskt avancerade på marknaden.

Vi har ett globalt nätverk för försäljning, distribution och service vilket gör det möjligt för oss att erbjuda snabb och tillförlitlig och installation, service och underhåll världen över.

Relaterade events

2020 Oct 20

Skydd 2020

Ort: Stockholm, Sverige

Mötesplats: Stockholmsmässan, Mässvägen 1, 125 30 Älvsjö

Läs mer

Kontakt

Boon Edam huvudkontor

Boon Edam Sweden AB

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 

 

© Royal Boon Edam International B.V.