Detaljhandeln

Vi skapar välkomnande entrélösningar

Entrén i en butik eller galleria fungerar som en passage mellan två olika miljöer. Den förenar den publika utomhusmiljön med fastighetens inomhusmiljö. Inom detaljhandeln utgör entrén ett viktigt tillfälle att nå ut med information till kund och få denne att känna sig välkommen.

I takt med att hållbarhet, säkerhet och teknik har blivit allt viktigare har också entréns funktion förändrats. Idag är entrén ett viktigt instrument för att följa besökarnas rörelsemönster och ett sätt att värna om säkerheten för såväl kunder som personal men samtidigt en plats för information och erbjudanden.

Vi har ett brett utbud av produkter och tillsammans med dig tar vi fram en lösning som passar behoven i just din butik. Vi tar inte bara hänsyn till hållbarhet och funktion utan beaktar även mjukare värden som känslor, information och kundflöden. Med utgångspunkt i våra välbeprövade entrélösningar tar vi fram ett skräddarsytt koncept som passar dina behov.

Relaterade events

2020 Oct 20

Skydd 2020

Ort: Stockholm, Sverige

Mötesplats: Stockholmsmässan, Mässvägen 1, 125 30 Älvsjö

Läs mer

Kontakt

Boon Edam huvudkontor

Boon Edam Sweden AB

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 

 

© Royal Boon Edam International B.V.