Kontorsbyggnader

Vi bygger entréer som ger ett gott första intryck

Under de senaste 20 åren har vår användning av kontorsbyggnader förändrats dramatiskt. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt för oss att jobba när som helst och var som helst. Det traditionella 9-till-5-jobbet försvinner sakta med säkert. Samtidigt har många företag vuxit vilket resulterat i mer personal i allt större byggnader, byggnader som de många gånger delar med andra företag. Dessa förändringar har fått stor inverkan på hur våra byggnader används och huvudentrén är idag plats där flödet av besökare och personal måste hanteras på ett effektivt och säkert sätt.

Entréns design och funktion

Idag måste huvudentrén i till ett kontor uppfylla många krav. Samtidigt fungerar entrén som byggnadens visitkort. Eftersom fasaden och entrén är det första intrycket som en besökare får av en byggnad spelar de en viktig roll i att forma besökarens uppfattning om företaget de är på väg att besöka. Modern eller klassisk, häftig eller traditionell – entrén berättar något om företagskulturen.

Entrén är dock även en central plats där flödet av besökare dirigeras till olika delar av byggnaden. Här separeras anställda från olika företag och besökare separeras från personal så att obehöriga inte tillåts tillträde till byggnaden.

Vi på Boon Edam har vi 140 års erfarenhet av att bygga entréer för kontorsbyggnader. Vi har byggt tusentals entréer, bland annat till Philips Electronics, Unilever och TNT. Vi har ett komplett produktutbud och kan ge dig råd för att hitta de lösningar som passar bäst i just din entré.

Kontakt

Boon Edam huvudkontor

Boon Edam Sweden AB

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 

 

© Royal Boon Edam International B.V.