Utbildning - Skydda personal och studenter

I dag står skolor och universitet inför många utmaningar kring drift och säkerhet av deras anläggningar. Utbildningsinstitutioner kan finnas både i urbana och lantliga miljöer och de är generellt sett öppna för allmänheten, framför allt vad gäller gemensamma utrymmen.

Minst 25% av studenterna byts ut varje höst när nya studenter registrerar sig. Denna omsättning av nya ansikten kräver ett återkommande orienteringsprogram som informerar studenterna om allt de behöver veta kring navigering på campus, säkert beteende och hur de personligen kan bidra till att spara energi – samt hur de generellt sett kan vara goda ambassadörer för sitt campus.

  
  

 

Utmaningar och möjligheter

Säkerhetspersonalen på campus ansvarar för både personalens och studenternas säkerhet. De kan finnas både i mindre utrymmen, som bostäder och klassrum och utspridda i större områden, som idrottsarenor och idrottshallar. Alla fysiska byggnader på ett campus har värdefulla resurser och olika layout beroende på den avsedda användningen, vilket innebär egna utmaningar och möjligheter.

Säkerhetsteamet på campus har tillgång till och använder många entrélösningar, som karuselldörrar, vilket inte bara sparar energi utan även skyddar entréer, människor och egendomar. Säkerhetsspärrar placeras ofta i entrén till bibliotek, arkiv, studenthem, fritidsanläggningar och matsalar för att reglera trafikflödet på ett säkert sätt. På idrottsarenor används å andra sidan ofta säkerhetsspärrar i full höjd och midjehöjd för att reglera tillträdet genom specifika entréer och utgångar.

Rätt lösning för varje unik byggnad

På Boon Edam erbjuder vi ett komplett produktutbud och vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen för alla delar av ditt campus. Vi förstår att detta är en miljö som kräver lösningar som är lätta att använda varje dag och vi kan samarbeta med dig för att hitta den bästa möjliga lösningen för önskad säkerhetsnivå och/eller kapacitetsbehov.

Säkerhetsentréer är immuna mot social manipulation och granskar varje användare lika grundligt. De kan inte distraheras och blir inte lurade av en viss typ av klädsel, en mapp med dokument eller ett tryggt leende – vilket ibland kan få en människa på fallrepet. När en säkerhetsentré har installerats är det lätt att få tillgång till ett korrekt register över vilka som har gått in eller ut. Detta görs med hjälp av integration med ett system för tillträdeskontroll, inga fler skrivplattor eller manuella inloggningslistor krävs. Dessutom kan detta system räkna personer korrekt. När säkerhetsspärrar används kan till och med tailgating-larm räknas. Detta ger insikt i vilka platser som kan vara extra utsatta för intrångsförsök så att du kan hantera detta i ett senare skede, eller som en del av din framtida säkerhetsstrategi.

Fördelarna med en campus-entré från Boon Edam

  • Hållbar konstruktion med kvalitetsmaterial
  • Balans mellan en välkomnande och säker entré
  • Trygghet för alla som befinner sig i byggnaden, vilket skapar en sund miljö
  • Enkel integration med de flesta system för tillträdeskontroll och byggnadshantering
  • Minskad arbetsbelastning för säkerhetspersonal och vakter och ersätter dem i vissa fall (kostnadsbesparing)
  • Möjlighet till ”uppgradering” där det är viktigast för dig – inom säkerhet eller estetik
  • Snabb teknisk felsökning för kortare driftstopp
  • Säker och enkel evakuering vid nödsituationer
  • Rätt skyddssystem kan skydda mot en incident som involverar skottlossning
  • Samarbete med en dedikerad entréexpert, från projektutformning till installation och vidare till service och underhåll

Vi på Boon Edam är stolta över att kunna erbjuda högsäkershetsslussar, rotationsgrindar, säkerhetskaruselldörrar och säkerhetsspärrar som har visat vad de går för över tid. Vårt utbud av entrélösningar omfattar även några av världens mest imponerande arkitektoniska karuselldörrar – som ger ett inspirerande och ofta dramatiskt första intryck under många årtionden.

Tillträde för alla

Slutligen måste du säkerställa att dina entréer är tillgängliga för så många som möjligt, framför allt för personer med funktionsnedsättningar. Lagen Equal Rights Act 2010 anger att företag ska göra rimliga anpassningar för att möjliggöra tillträde för personer med funktionsnedsättningar. 

Att tillträdet är enkelt bör vara en naturlig sak om någon i personalen eller bland studenterna har en funktionsnedsättning. Det är alltid ditt ansvar att se till att entréerna är lättillgängliga. Du vet aldrig vem nästa potentiella besökare eller student är, men om de inte ens kan ta sig in i byggnaden är det en missad möjlighet nu eller på sikt. 

Värdefulla referenser

Ladda ned en samling av referenser gällande utbildningssektorn och ta reda på vilka utmaningar som fått skolor och universitet att söka efter en bättre plan för fysisk säkerhet, hur entréer kommer in i bilden och vilka fördelar som uppnåtts med hjälp av våra produkter. Vi har även en intressant intervju som du kan titta på. Den handlar om vår installation i anläggningen Victor J. Koningsbergergebouw vid University of Utrecht i Nederländerna. 

Ta reda på mer om hur du kan skydda studenter och personal i vår blogg. Du kan även kontakta vårt team av entréexperter i dag och diskutera kraven för dina utbildningslokaler. Vi är redo att samarbeta med dig.

Kontakt

Boon Edam huvudkontor

Boon Edam Sweden AB

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 

 

© Royal Boon Edam International B.V.