Miljö och hållbarhet

På Boon Edam arbetar vi ständigt med frågor kring miljö och hållbarhet. Vi ser det som ytterst viktigt att vi som tillverkare & leverantör tar vårt ansvar för framtida generationer.

Större krav ställs på innehållsdeklarationer  

Kraven inom byggbranschen blir allt hårdare då det gäller miljö och hållbarhet, medvetenheten bland fastighetsägare ökar hela tiden. Man vill säkerställa att det som byggs in i byggnaden inte innehåller skadliga ämnen. Detta för att veta att man inte utsätter de som nyttjar byggnaden för farliga ämnen, samt att man har dokumentation för framtida rivning/renovering. Behövs det eventuellt vidtas speciella åtgärder vid rivning eller deponi. 

 

                                                  

 

                                                  

 

© Royal Boon Edam International B.V.