Miljö och hållbarhet

På Boon Edam arbetar vi ständigt med frågor kring miljö och hållbarhet. Vi ser det som ytterst viktigt att vi som tillverkare & leverantör tar vårt ansvar för framtida generationer.

Kraven inom byggbranschen blir allt hårdare då det gäller miljö och hållbarhet, medvetenheten bland fastighetsägare ökar hela tiden. Man vill säkerställa att det som byggs in i byggnaden inte innehåller skadliga ämnen. Detta för att veta att man inte utsätter de som nyttjar byggnaden för farliga ämnen, samt att man har dokumentation för en eventuell framtida rivning/renovering. Det är viktigt att kunna se i dokumentation om behovet finns för att eventuellt vidta speciella åtgärder vid en rivning eller deponi. Deponi betyder i det fall visst material inte kan återvinnas utan behöver tas om hand lång tid framöver.

Många fastighetsägare väljer att sätta en miljö-och hållbarhetsstämpel på sin byggnad, läs mer om dessa certifieringar och hur vi på Boon Edam arbetar med dessa. Dessa certifieringar kräver en miljödeklaration för att kunna grunda sina bedömningar på och i Sverige finns det två portaler som erbjuder dessa. Internationellt är den vanligaste miljödeklarationen EPD, vilket betyder Environmental Product Declaration. 

Vi på Boon Edam Sweden AB har varit med och skrivit under på den färdplan som tagits fram av Fossilfritt Sverige. Denna färdplan är en viktig del i vårt arbete mot att vara ett företag som tar ett aktivt beslut att verka för en hållbar miljö.

 

                                                  

 

                                                  

 

© Royal Boon Edam International B.V.