Certifiering av byggnader

Många fastighetsägare väljer att sätta en miljö-och hållbarhetsstämpel på sin byggnad.
Boon Edams entrélösningar hjälper till att uppfylla kraven för att uppnå dessa miljöcertifieringar.

Det vanligaste miljö-och hållbarhetscertifieringarna i Sverige är:

Boon Edam har levererat entrélösningar till många projekt på de högsta nivåerna. 

Dessa certifieringar har tagits fram av organisationen Sweden Green Building Council och de gör bedömningar utifrån olika kriterier.

Många av certifieringarna kräver en miljödeklaration för att kunna grunda sina bedömningar på. I Sverige så finns det framförallt två portaler (SundaHus och Byggvarubedömningen) som tillhandahåller databaser för dessa miljödeklarationer och de gör en bedömning av produktens material utifrån miljö, hälsa och hållbarhet.

                                                  

 

                                                  

 

© Royal Boon Edam International B.V.