EPD- Environmental Product Declaration

Den vanligaste erkända internationella varianten för miljövarudeklaration är EPD - Environmental Product Declaration.

Informationen i en EPD baseras till största delen på en LCA- Livscykels analys av produkten. Denna analys görs av externa certifierade konsulter.

Boon Edams kompletta EPD-deklarationer finns på IBU’s (Institute Bauen und Umwelt e.V) hemsida, https://ibu-epd.com/en/published-epds/

 

                                                  

 

                                                  

 

© Royal Boon Edam International B.V.