Färdplan 2045

Under 2017 röstade riksdagen för att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutslapp av växthusgaser och en klimatlag trädde i kraft 2018. När Sverige nu ställer om behöver vi i bygg- och anläggningssektorn givetvis vara med på den resan och ta ansvar för vår del och komma med lösningar.

Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har bygg- och anläggningssektorn därför samlats kring en färdplan. Tillsammans med andra branschers färdplaner skapas en unik kraftsamling för förändring i Sverige.

Boon Edam Sweden AB har skrivit under denna färdplan som en viktig del i vårt arbete mot att vara ett företag som tar ett aktivt beslut att verka för en hållbar miljö.

För Boon Edam Sweden AB innebär detta:

  • Att vi i rollen som materialleverantör aktivt ska delta i arbetet för färdplan 2045 inom byggindustrin.
  • Bli mer resurseffektiva, skapa nya cirkulära affärsmodeller för att främja ett klimatneutralt byggskede och användningsskede inom byggsektorn i Sverige 2045
  • Vi ska inom perioden 2020-2022 ha kartlagt våra utsläpp samt satt våra klimatmål.
  • Förmedla budskapet till våra ägare och styrelse vikten av detta arbete.

För att läsa den svenska färdplanen, ladda ner den här

                                                  

 

                                                  

 

© Royal Boon Edam International B.V.