Portaler för miljödeklaration

Många av certifieringarna kräver en miljödeklaration för att kunna grunda sina bedömningar på. I Sverige så finns det framförallt två portaler som tillhandahåller databaser för dessa miljödeklarationer och de gör en bedömning av produktens material utifrån miljö, hälsa och hållbarhet.

Dessa portaler är:

Sunda Hus har egna kemister som bedömer utifrån kriterier som är baserade på regler från Kemikalieinspektionen och Europaparlamentet. De har en miljödatabas med de bedömda produkterna. De tillhandahåller även en funktion för digitala loggböcker som är ett annat krav för att få sin byggnad certifierad.

 

SundaHus bedömningskriterier är A, B C+ C- D. Betydelsen för dessa kriterier kan du läsa mer om här.

 

 

 

 

Byggvarubedömningen tillhandahåller en miljödatabas över registrerade och bedömda produkter och har ett projektverktyg som möjliggör spårning av de inbyggda produkterna i en fastighet. Produkterna bedöms gällande kemiskt innehåll, livscykelaspekter såsom material, råvaror, förnybara råvaror, andel återvunnet materialemissioner, emballage, energianvändning och avfall. Byggvarubedömningen klassificerar enligt: Rekommenderas, Accepteras, Undviks.

 

Betydelsen för dessa kriterier kan du läsa mer om här.

Boon Edams produkter finns registrerade och bedömda i Sunda Hus och Byggvarubedömningens portaler.

                                                  

 

                                                  

 

© Royal Boon Edam International B.V.