Nyheter

Form möter funktion: Boon Edam lanserar en revolutionerande produktserie för tillträdeskontroll i Europa.

Edam, Nederländerna – näringslivet förändras oavbrutet. Människor måste kunna passera in och ut hela dagen, så snabbt och obehindrat som möjligt. Samtidigt måste säkerheten för alla dessa människor såväl som för känsliga delar av byggnaden upprätthållas. Väl medveten om detta dilemma har Boon Edam skapat en ny serie säkerhetsprodukter för att hantera människors rörelser i och omkring byggnaden. Hur kan man då skapa en entrémiljö som samtidigt är både säker och inbjudande? press release images betweet the texts.jpg Den Perfekta Entrén I den ständigt föränderliga affärsvärlden har den traditionella arbetstiden 9 till 17 vardagar allt mer ersatts av en 24/7-kultur. Detta ställer nya krav på byggnadssäkerhet, eftersom det blir svårare att hålla reda på vilka som uppehåller sig i byggnaden, var i byggnaden de befinner sig och under vilka tider de är där. Boon Edam har utnyttjat ny teknik och exklusiva material för att utveckla den nya Speedlane Lifeline-serien. Detta innovativa och mycket anpassbara passagekontrollsystem lanseras i Europa i januari.  Under arbetet med att fastställa kravspecifikationen för den nya produktserien studerade Boon Edam fotgängares rörelser och rörelsemönster och lyssnade på synpunkter från arkitekter, fastighetsansvariga och hyresgäster. De insikter detta gav öppnade en helt ny värld av möjligheter för företaget att skapa något verkligt unikt. ”När arbetsförhållanden blir mer dynamiska ställs ökade krav på byggnadernas säkerhetssystem. Medvetna om detta började vi se problemet ur ett nytt perspektiv, för att komma vidare och kunna uppfylla föränderliga krav”, förklarar Product Manager Daan van Beusekom. ”Med namnet Lifeline vill vi förmedla att detta är produkter som är ”levande” och dynamiska. Speedlane Lifeline-serien är ett sofistikerat passagekontrollsystem och vi har lagt stor vikt vid att skapa ett intuitivt system, som interagerar smidigt med alla annalkande besökare och vägleder dem genom en säker entré och vidare till deras destination. Intuitivt, Interaktivt, Innovativt Baserat på den insamlade kunskapen har Boon Edam lanserat den utsökt formgivna produktserien Speedlane Lifeline. Den nya produktserien, som innefattar de minst utrymmeskrävande spärrlinjeprodukterna i branschen, omfattar tre modeller: Slide, Swing och Open, som var och en kan fås i en mängd olika utföranden. Det finns en mängd olika kombinationsmöjligheter, för att åstadkomma t.ex. högre säkerhetsnivå eller bättre tillgänglighet för funktionshindrade. Eftersom varje installation är unik, är systemen moduluppbyggda och därmed höggradigt anpassbara. Kunderna kan sätta sin egen, unika prägel på sin installation genom att välja mellan en mängd olika färgsättningsalternativ, tillval och ytstrukturer. Installationen kan därigenom fungera som en visuell markör, anpassas till ett företags befintliga profil eller utformas som en harmonisk och behaglig interiör. Speedlane Lifeline släpps på marknaden 26 januari 2015 och kan beställas genom Boon Edam i hela Europa. Hela produktsortimentet visas i Edams utställningslokal i Edam i Nederländerna - där kan du låta dina egna ögon övertyga dig! Besök kan bokas på webbplatsen. För Ytterligare Information, Kontakta: Yvonne OdervångMarketing CoordinatorT +46 (0)8 753 60 30E yvonne.odervang@boonedam.se  

Läs mer

Latest tweets

© Royal Boon Edam International B.V.