Boon Edam lanserar automatiska skalskyddsdörrar för inbrottsskydd i klass RC3 för karuselldörren Tourniket

Royal Boon Edam International B.V lanserar en uppdatering av den populära karuselldörren Tourniket. Uppdateringen inkluderar avancerade och automatiska skalskyddsdörrar för inbrottsskydd i klass RC3 (EN1627).

Välkommen och säker

Karuselldörren Tourniket är den mest mångsidiga entrélösningen i vårt sortiment och den här uppdateringen placerar den som ledande på marknaden när det gäller byggkvalitet, skydd och säkerhet. De energibesparande funktionerna hos Tourniket fungerar genom att komfortnivåerna i förhållande till väderförhållandena upprätthålls. På samma gång säkrar den höga skyddsnivån de värdefulla tillgångarna inne i byggnaden och förhindrar att inkräktare får tillträde till byggnaden.

Flexibelt inbrottsskydd

Vi har utvecklat en extra hållbar drivenhet med ett automatiserat låssystem som ska komplettera våra inbrottssäkra RC3-skalskyddsdörrar. De avancerade skalskyddsdörrarna behöver inte stängas manuellt, utan är nu automatiserade för tidsbesparande och omedelbar växling mellan olika driftlägen, antingen dag, natt eller säkrad. Den har till och med ett automatiskt vinterläge för perioder med låg trafik för att spara energi i det statiska läget. De certifierade RC3-skalskyddsdörrarna är tillgängliga som en del av vårt specialutformade skyddspaket.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Fjärrväxling mellan driftlägen (dag/natt och säkrad)
  • Omedelbar stängning vid demonstrationer, kravaller eller terrorhot.
  • Automatiskt vinterläge under perioder med låg trafik för förbättrade komfortnivåer inomhus.
  • Smidig och hållbar drift
  • Säker lågenergidrift för övervakad och självständig drift

Certifierad överensstämmelse

Vi är stolta över att kunna rapportera att våra inbrottssäkra skalskyddsdörrar har certifierats för att överensstämma med de tillämpliga internationella standarderna EN1627 och EN356. Standarderna anger de krav och testmetoder som tillämpas för inbrottssäkra konstruktioner för dörrar, fönster, fasader, galler och jalusier. Resultaten av testerna framgår av de officiella certifikaten.

 

För mer information, kontakta:

Johanna Bergström 
Managing Director Sweden 
T: +46 (0)8 753 60 30 
E :johanna.bergstrom@boonedam.com

Kontakt

Boon Edam huvudkontor

Boon Edam Sweden AB

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 

 

© Royal Boon Edam International B.V.