Service och underhåll

Entrén i din fastighet är en plats med ständig rörelse. Det är en passage till besökarens destination och den plats där besökarna skapar sitt första intryck av byggnaden och där flödet av besökare och anställda hanteras. Det är därför avgörande med en driftssäker entrélösning. Regelbunden service och regelbundet underhåll förebygger problem med mjuk- och hårdvara samt säkrar entrélösningens livslängd.

© Royal Boon Edam International B.V.