Entrégrindar

En av de mest karakteristiska egenskaperna hos en entré är att det är en plats för en mängd olika besökare; återkommande besökare, tillfälliga besökare, rullstolsburna besökare, besökare med stort bagage etcetera. De flesta entrélösningar är avsedda för gående besökare utan alltför skrymmande bagage. Våra spärrlinjer kan därför kombineras med entrégrindar för att ge smidig och säker passage för rullstolar, stort bagage och vagnar.

Läs mer om våra entrégrindar genom att klicka på produkterna nedan eller använd filtreringsalternativen till vänster.

© Royal Boon Edam International B.V.