Moderniseringar och Uppgraderingar

Byggnader är konstruerade för att hålla en livstid, likaså är våra entrélösningar. Likväl förändras våra behov då sättet vi arbetar och lever förändras, regler och föreskrifter uppdateras och tekniken utvecklas. 

Vi erbjuder en rad tjänster som garanterar att entrén kommer att följa med i utvecklingen. Med våra moderniserings & uppgraderingspaket ser vi till att dina produkter möter aktuella hållbarhets- och säkerhetsstandarder samt följer gällande säkerhetsföreskrifter. Dessa paket består av ett antal tekniska förbättringar som kan installeras separat eller i kombination med varandra. 

Vi kan även ge dig råd om mer omfattande moderniseringsprojekt som gör stor skillnad i hur en byggnad används.

Läs mer i broschyren Modernisering och uppgradering

© Royal Boon Edam International B.V.