Retrofit och uppgradering

Byggnader är konstruerade för att hålla en livstid, likaså är våra entrélösningar. Likväl förändras våra behov då sättet vi arbetar och lever förändras, regler och föreskrifter uppdateras och tekniken utvecklas. Eftersom din entré är en plats med ständig rörelse och en passage till användarens destination är det viktigt att den anpassas efter dessa behov.

Boon Edam erbjuder ett brett utbud av tjänster som säkerställer att entrén uppdateras kontinuerligt och därmed uppfyller rådande behov. Med våra retrofit-paket uppgraderas din entré med den senaste tekniken för att möta aktuella hållbarhets- och säkerhetsstandarder samt gällande säkerhetsföreskrifter.

© Royal Boon Edam International B.V.