Säkerhetskaruseller och säkerhetsslussar

En entré är en passage till besökarens destination. Det är här olika typer av användare ska särskiljas; besökare från anställda, personal med olika behörigheter etcetera. Säkerhetskaruseller och säkerhetsslussar kan fastställa användarens identitet och se till att endast en person åt gången passerar. På detta sätt är det möjligt att säkerställa så att känsliga delar av byggnaden förblir stängda för obehöriga.

Läs mer om våra säkerhetskaruseller och säkerhetsslussar genom att klicka på produkterna nedan eller använd filtreringsalternativen till vänster.

© Royal Boon Edam International B.V.