Säkerhetskaruseller och säkerhetsslussar

För att höja säkerheten och tillåta anställda, besökare och personal med olika behörighetsgrader genom din entré krävs en säkerhetslösning som håller obehöriga borta. Säkerhetskaruseller och säkerhetsslussar kan fastställa en användares identitet genom sofistikerad sensorteknik och säkerställer att endast en behörig person får tillträde per auktorisation. På detta sätt är det möjligt att säkerställa att känsliga delar av en byggnad förblir stängda för obehöriga. Detta medför också att behovet av en bemannad bevakning inte längre är nödvändig.

Boon Edams säkerhetskaruseller- och slussar har hög säkerhetsfunktionalitet kombinerat med modern teknik och estetik och skapar därmed en tillförlitlig säkerhetsentré. Säkerhetsslussar är kompakta i utformningen men ger fortfarande den högsta säkerhetsnivån som kan krävas när endast behöriga personer är tillåtna, t.ex. inom regeringsbyggnader, banker och datacenter.

Säkerhetskaruseller

Tourlock 120 är en automatisk, 3-vingad och dubbelriktad säkerhetskarusell som hanterar flöden av behöriga användare (finns även som manuell modell, Tourlock 120M). Denna kan – i linje med Boon Edams fokus på skräddarsydd funktionalitet - integreras med sensorsystem, kontaktmattor eller viktsystem. Simultant, dubbelriktat trafikflöde är dock inte möjligt.

Tourlock 180+90 är en 4-vingad marknadsledande top-of-the-line-modell som stöder exempelvis såväl kortläsare som biometrikontroll. Den gör det möjligt för användare att simultant gå in i och ut ur en byggnad på en och samma gång och kan kompletteras med ett av fyra tillgängliga säkerhetssystem (StereoVision, viktsystem, kontaktmattor och sensorsystem). Detta är Boon Edams mest avancerade säkerhetskarusell.

Säkerhetsslussar

Circlelock Solo är säkerhetsslussen som med sina två skjutdörrar och sitt smarta tillträdeskontrollsystem alltid verifierar behörighet innan tillträde ges. Här finns även stöd för funktioner som StereoVision och biometrisk avläsning. Circlelock Combi är en halv säkerhetssluss som lätt kan installeras på befintliga slagdörrar. Den är flexibel och anpassningsbar med integrerad teknik för tillträdeskontroll. Detta är en hållbar, förmånlig och snabb lösning för den med litet utrymme.

Tillbehör

BoonTouch är panelen för dig som vill ha det mest optimerade tillträdeskontrollsystemet. Den gör det möjligt för behörig personal att fjärrstyra alla anslutna säkerhetsentréer från en enda plats.

Läs mer om våra säkerhetskaruseller och säkerhetsslussar genom att klicka på produkterna nedan eller använd filtreringsalternativen till vänster.

© Royal Boon Edam International B.V.