Service och underhåll

Säkerställ att din entré får den skötsel och omsorg den behöver

När hundratals eller tusentals användare passerar genom din entré varje dag är drift- och personsäkerheten avgörande.

Med regelbunden service och underhåll kan du förhindra oväntade problem i hård- och mjukvara samt säkerställa att dina entréprodukter är säkra ur ett personsäkerhetsperspektiv. Du förlänger dessutom avsevärt dina entréprodukters livslängd.

Boon Edam erbjuder Service & Underhållslösningar anpassade efter dina unika behov.

© Royal Boon Edam International B.V.