Vändkors

En entré är en passage till besökarens destination. Det är här flödet av besökare och medarbetare styrs. Ett vändkors är ett tillförlitligt och effektivt sätt att se till att endast behöriga besökare får tillträde till olika områden i en byggnad.

Läs mer om våra vändkors genom att klicka på produkterna nedan eller använd filtreringsalternativen till vänster.

© Royal Boon Edam International B.V.