tabs

Circlelock Combi: Säkerhetssluss

Beskrivning

En halv säkerhetssluss för befintliga dörrar

Circlelock Combi är en flexibel och anpassningsbar halv säkerhetssluss med integrerad teknik för tillträdeskontroll och stöd för integrering av biometrisk auktorisation. Circlelock Combi fungerar som en sluss till slagdörrar som saknar autentiseringsfunktion och kan enkelt installeras utan höga kostnader som en ombyggnad annars medför.

  
  

En halv sluss med säkerhet- och skyddsfunktion

Circlelock Combi är en kompakt halv säkerhetssluss för de som behöver hög säkerhet, men saknar utrymme och den tid som en ombyggnation kräver. Combi kan installeras på befintliga slagdörrar och skiljeväggar för att upprätthålla brand/rök och hermetiskt skydd på antingen den säkra eller den icke-säkra sidan av byggnaden. Circlelock Combi är utformad för installation utanpå en befintlig dörr och är ett praktiskt alternativ med hög säkerhet. 

Förslag på segment

 • Datacenter
 • Bank & Finansbolag
 • Försäkringsbolag
 • Medicin-/farmaceutbolag
 • Regering/militär
 • Flygplatser
 • Fängelser
 • Museum
 • Arkiv

Högsäkerhetslösning för alla slags byggnader

En halv sluss är en tålig, kostnadseffektiv lösning som implementeras snabbt. Den halva säkerhetsslussen installeras utanpå befintliga slagdörrar. Vid auktorisering släpps besökaren in genom den första dörren som sedan stängs igen. Circlelock Combi levereras som standard med inbyggd sensor samt teknik för avläsning och viktdetektering som är aktiv när användaren är inne i slussen. När det har bekräftats att besökaren är ensam i slussen öppnas den andra dörren.

Uppgradera säkerhetsystemet

Circlelock Combi finns med flera olika säkerhetssystem med allt från upptäcka tailgating till piggybacking. För dem som önskar det ultimata säkerhetssystemet så finns det avancerade sensorsystemet StereoVision som detekterar och förhindrar piggybacking, det vill säga två personer som försöker passera samtidigt på en auktorisation. Företag som vill höja säkerhetsnivån med Circlelock Combi kan även komplettera med följande funktioner:

 1. Kontaktmatta: som standard har Circlelock Combi en kontaktmatta som förhindrar tailgaiting i båda riktningar.
 2. Viktsystem: ett skydd mot enkel piggybacking kan säkras via ett viktsystem som är inbyggt i golvet av säkerhetsslussen.
 3. Enkelriktad StereoVision: som uppgradering finns enkelriktad StereoVision som ger ett mer avancerat skydd mot piggybacking när användare skall in till ett säkert område.
 4. Invändig stolpe för biometrisk enhet: Medger montering av en intern biometrisk enhet (via tredje part) för två- eller multifaktursautentisering. Detta säkerställer att det är samma person inne i slussen som auktoriserades utanför slussen.

Inbrottsskydd

Håll inbrottstjuvar borta och uppgradera din karuselldörr med vårt skalskyddsdörrar. Våra RC3-skalskyddsdörrar har uppdaterats med en mycket hållbar drivenhet med ett automatiserat låssystem.

Fördelar:

 • Spara tid med automatiserade skalskyddsdörrar jämfört med manuella nattstängingsdörrar.
 • Växla omedelbart mellan olika driftlägena, dag, natt eller säkrad.
 • Automatiserat vinterläge för att större energibesparing och högre komfortnivå inom (för perioder med låg trafik).

För mer information eller för att lära dig mer om fördelarna med detta 'Level Up'-alternativ, ladda ner broschyren om skalskydd från nedladdningsfliken ovan eller kolla våra andra paket gällande skyddsklasser.

Normalt driftläge

Mått

Överensstämmelse

Circlelock Combi uppfyller kraven i följande europeiska standarder:

 • Maskindirektivet 2006/42/EG
 • EMC-direktivet 2014/30/EG
 • SS-EN1627 – Inbrottssäkert paket
 • SS-EN1063/SS-EN1522 – Skottsäkert paket
 • SS-EN356 – Glasspecifikation
Contact us

Service & underhåll

Service & underhåll

Kontakt

Boon Edam huvudkontor

Boon Edam Sweden AB

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 

 

© Royal Boon Edam International B.V.