tabs

Speedgate - Speedlane Compact

Beskrivning

Det senaste tillskottet till Boon Edams premiumsortiment av speedgates ger en lösning på problemet med att tillhandahålla säkerhet för personer och tillgångar i dyra fastigheter med begränsat utrymme. Speedlane Compact erbjuder alla väsentliga funktioner som behövs hos en speedgate/säkerhetsspärr. Samtidigt har den allt som krävs för att få dina besökare att känna sig välkomna och säkra – varje dag.

  
  

Speedlane Compact: Den kortaste speedgaten för enkel användning

Speedlane Compact är ett uppdaterat och funktionellt tillskott som ökar säkerhetsnivån för dina värdefulla tillgångar. Den kompakta storleken äventyrar inte på något sätt effektiviteten. Människor slussas vidare på ett säkert sätt med hjälp av den senaste tekniken.

Speedgates har blivit allt mer populära i takt med att kravet på att säkra trafikerade arbetsmiljöer och offentliga miljöer har ökat. Speedlane Compact erbjuder utmärkt hjälp åt väktare och receptionspersonal som ansvarar för tillträde till säkrade områden.

Minimalistisk design och elegans

Speedlane Compact har utvecklats med enkel och sofistikerad design i åtanke. De minimalistiska linjerna hos spärrenheterna passar nästan in överallt utan att dra till sig för mycket uppmärksamhet.

De profilerade spärrenheterna samt placeringen och driften hos de vägledande lysdioderna möjliggör enkel passage även för ovana användare. Produkten är väldigt enkel att använda och erbjuder integrerad premiumteknik med detektering av tailgating samt säkerhetssensorer som standardfunktion.

  
  

Enkel och effektiv speedgate 

Speedlane Compact kan beskrivas med ett enda ord som säger allt – enkelhet. Enkel integrering med många olika system och tekniker för tillträdeskontroll ger dig hög flexibilitet om du vill använda enheten som en del av din totala säkerhetslösning.

Säkerhetsspärren är enkel att installera och underhålla och de snabba leveranstiderna är också ett plus i kanten.

Denna speedgate gör sitt jobb, och gör det väl. Inga överflödiga funktioner. För i detta fall är mindre mer.

Mer information om Speedlane Compact

Speedlane Compact är ett platssparande alternativ till andra traditionella speedgates och vändkors och lämpar sig för ett antal olika byggnader.

Förslag på segment

  • Gym och sporthallar
  • Kasinon
  • Detaljhandel (obemannade butiker)
  • Kontor
  • Universitet och skolor

Funktionsprincip

Mått

Efterlevnad

Organisationer har som mål att säkra värdefulla tillgångar i sina byggnader – både människor och egendom. Företag måste oftast rätta sig efter tillämpliga lokala och internationella lagar och bestämmelser för att uppnå det viktiga målet med övergripande säkerhet. Om kraven och kriterierna i dessa lagar och bestämmelser inte uppfylls kan det leda till katastrofala incidenter och höga böter.

Boon Edams säkerhetsentréer är tillförlitliga lösningar som gör det möjligt för organisationer att uppfylla bestämmelser i samband med begränsning av tillträde till olika områden i en byggnad. Vi tar överensstämmelse och säkerhet på största allvar och ser därför till att våra produkter tillverkas, installeras och underhålls för att stränga kriterier ska kunna uppfyllas i alla länder där vi är verksamma. Vi genomför ständigt förbättringar och strävar alltid efter att se till att våra produkter uppfyller bestämmelser och certifieringskrav. Mer information finns under ”Vårt ansvar”.

Speedlane Compact uppfyller kraven i följande europeiska standarder:

  • Maskindirektivet (2006/42/EG)
  • EMC-direktivet (2004/108/EG)
  • RoHS-direktivet (2011/65/EU)


En del av ett större sammanhang

Produkter från Boon Edam utgör en viktig del av den övergripande säkerheten i en byggnad, i synnerhet för byggnader där speedgates används för medelhög säkerhetsnivå.

Speedlane Compact tillhandahåller medlen för integrering av ett stort antal moderna och tekniskt avancerade enheter som minskar risken för obehörigt tillträde.

Vi arbetar i nära samarbete med tillverkare av enheter såsom kortläsare, QR-läsare, knappsatser, videoövervakningsenheter osv. Genom dessa goda relationer så hjälper vi våra kunder att få ut det mesta av sina Boon Edam entrélösningar från Boon Edam.

Kontakta din lokala entréexpert

Behöver du hjälp med att välja den bästa speedgaten för just din säkerhetsentrélösning?

Läs mer om Speedlane Compact genom att ladda ner broschyren i fliken ovan eller kontakta din lokala entréexpert för råd.

Contact us

Service & underhåll

Service & underhåll

Kontakt

Boon Edam huvudkontor

Boon Edam Sweden AB

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 

 

© Royal Boon Edam International B.V.