tabs

Lifeline Speedlane Open

Beskrivning

Lifeline Speedlane Open är smal, elegant och unik. En öppen säkerhetsspärr med smarta sensorer som möjliggör detektering av tailgating och inkluderar larmmeddelanden. Speedgaten är formad utan dörrblad för en användarvänlig och välkomnande upplevelse som underlättas av den öppna lösningen för ett snabbare flöde.

Lifeline Speedlane Open - den diskreta entrélösningen

Världen har förändrats och den har förändrats snabbt. Behovet av att öka säkerheten på offentliga platser är inte längre ett alternativ utan ett måste. Med detta i åtanke måste vi ifrågasätta hur vi kan säkra ett område utan att skapa känslan av att stänga människor ute. Lifeline Speedlane Open är svaret på denna välkomnande och säkra lösning. Utan dörrar och strömlinjeformat ger denna speedgate det bästa från båda världar.

Denna entrélösning ger också ett snyggt och säkert sätt att hålla reda på vem som är i din byggnad genom att integrera med ett tidshanteringssystem för klocka in/ut.

Ergonomiskt stöd av hastighet

Lifeline Speedlane Open är en speedgate utan dörrblad. Speedgaten spelar en stor roll för att underlätta flödet av besökare som går in och ut ur ett utrymme. Denna produkt tillhandahåller en medelhög säkerhet för områden som behöver riskreduceras. En bemannad säkerhetsvakt är fortfarande en nödvändighet och de uppmärksammas omedelbart för alla säkerhetsintrång i det känsliga området, som de snabbt i sin tur kan agera på.

Osynlig säkerhetsdrift

När besökaren närmar sig speedgaten går den i aktivt läge. En vägledande belysning går längs enheten och drar ögat till sig. En pilsymbol tänds och guidar användaren genom spärren. Den svarta glastoppen uppmanar användaren att visa ett giltigt kort för inpassering, användaren guidas vidare och ut genom spärren med hjälp av den vägledande belysningen. Processen är nu utförd och speedgaten är därmed redo för nästa användare. Systemet möjliggör pålitlig dektektering av obehöriga användare samtidigt. Efter en inställd tomgångsperiod (utan användarengagemang) faller Lifeline Speedlane Open tillbaka till sömn för att spara energi.

‘Level Up’ din säkerhetsspärr

Förmågan att integrera en stor mängd sekundär säkerhetsteknologi i våra speedgates är det ideala sättet att finjustera med 'Leveling Up' när ökad säkerhet krävs.

För att uppfylla dina säkerhetsmål enkelt och hålla dig inom budgetramarna arbetar vi tillsammans med dig för att säkerställa att du med dessa alternativ hamnar med en produkt som överträffar dina önskemål på ett säkert, snyggt och lönsamt sätt.

Du kan Level Up i alla följande kategorier:

  • Kapacitet
  • Säkerhet
  • Personsäkerhet
  • Estetik
  • Teknik
  • Komfort
  • Service

Mer information om Lifeline Speedlane Open

Lifeline Speedlane Open är ett platsbesparande alternativ till andra traditionella säkerhetsspärrar och vändkors och är lämplig för en mängd olika byggnadstyper och storlekar.

Överensstämmelse

Organisationer har som mål att säkra värdefulla tillgångar i sina byggnader – både människor och egendom. Företag måste oftast rätta sig efter tillämpliga lokala och internationella lagar och bestämmelser för att uppnå det viktiga målet med övergripande säkerhet. Om kraven och kriterierna i dessa lagar och bestämmelser inte uppfylls kan det leda till katastrofala incidenter och höga böter.

Boon Edams säkerhetsentréer är tillförlitliga lösningar som gör det möjligt för organisationer att uppfylla bestämmelser i samband med begränsning av tillträde till olika områden i en byggnad. Vi tar överensstämmelse och säkerhet på största allvar och ser därför till att våra produkter tillverkas, installeras och underhålls för att stränga kriterier ska kunna uppfyllas i alla länder där vi är verksamma. Vi genomför ständigt förbättringar och strävar alltid efter att se till att våra produkter uppfyller bestämmelser och certifieringskrav. Mer information finns på vår webbsida under ”Vårt ansvar”.

Lifeline Speedlane Slide uppfyller kraven i följande europeiska standarder:

  • Maskindirektivet (2006/42/EG)
  • EMC-direktivet (2004/108/EG)
  • RoHS-direktivet (2011/65/EU)

Funktionsprincip

Tekniska ritningar

Kontakta din lokala entréexpert

Behöver du hjälp med att ta beslut kring vilken säkerhetsspärr som är bäst för din säkerhetsentré? Läs mer om Lifeline Speedlane Slide genom att ladda ner broschyren i fliken ovan eller kontakta din entréexpert för råd.

Contact us

Service & underhåll

Service & underhåll

Kontakt

Boon Edam huvudkontor

Boon Edam Sweden AB

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 

 

© Royal Boon Edam International B.V.