tabs

Lifeline Speedlane Open

Beskrivning

En öppen speedgate

Lifeline Speedlane Open hanterar med lätthet stora mängder in- och utpassager genom en byggnad. VanIigen används den i en serie, vilket skapar ett stort och bra flöde genom spärrarna. Speedgates fungerar som en gräns mellan de offentliga och de interna områdena i en byggnad. Samspelet mellan dessa områden säkrar att rätt person leds genom speedgaten till rätt plats.

Som en del av Lifeline serien har Speedlane Open designats efter den absolut högsta standarden, baserat på kommande trender:

  • unika sensorer som detekterar besökarna som närmar sig produkten 
  • strömsparlägesfunktion
  • vägledande belysning
  • intuitiva och vägledande symboler som gör systemet mer användarvänligt
  • ergonomisk design för bättre användarkomfort
  • en mängd möjligheter för att anpassa designen 
  • noga utvalda materialval

Anpassningsmöjligheter

Lifeline Speedlane Open finns att tillgå i en mängd olika färgalternativ. Med sin slanka design är Speedlane Open mycket diskret och ger ett väldigt luftigt intryck med sin moderna design. Modellen kan leveras anpassad till de senaste trenderna inom design både vad gäller att sticka ut från mängden, anpassa sig till företagets befintliga profil, eller för att skapa en harmonisk miljö. Lifeline Speedlane Open kan med sin unika design både smälta in och sticka ut i sin omgivning.

Anpassad till de senaste designtrenderna kan Speedlane Open erbjudas i följande färgval, indelat i tre serier:

Användarvänlig

När användaren kommer gående i riktning mot produkten, går speedgaten från strömsparläge till aktivt läge. En vägledande belysning tänds och går längs fronten på enheten och upp mot den svarta glastoppen. En modern pilsymbol tänds och guidar användaren vidare genom spärren. Området på den svarta glastoppen där kortläsaren är placerad inuti enheten tänds och uppmanar användaren att använda ett giltigt kort för att passera. Så fort tillträde är beviljat öppnas dörrbladen och användaren guidas vidare och ut genom spärren med hjälp av den vägledande belysningen. Hela processen är nu utförd och speedgaten är därmed redo för nästa användare. Efter en stund utan aktivitet, går speedgaten åter in i strömsparläge.

Möjligheter

  • Enkel spärrlinje eller en serie spärrlinjer
  • Detekteringssensorer som förhindrar otillåten passage
  • Extern kontrollpanel

Universell Fjärrstyrning

BoonTouch är en universell kontrollpanel som möjliggör fjärrstyrning av speedgaten från en receptionsdisk eller ett kontrollrum. En touchskärm kan styra en kombination av upp till sex olika Lifeline speedgates-enheter. Med sitt användarvänliga gränssnitt ger BoonTouch möjligheten att styra varje enhet individuellt, alla enheter samtidigt samt att kontrollera eventuell larmsituation.

Contact us

Service & underhåll

Service & underhåll

Kontakt

Boon Edam huvudkontor

Boon Edam Sweden AB

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 

 

© Royal Boon Edam International B.V.