tabs

Lifeline Speedlane Slide

Beskrivning

  
  

En Intuitiv Speedgate

Med en ständigt ökande mänsklig mobilitet, så krävs det mer sofistikerade, intuitiva, förfinade och säkrare entrélösningar. Lifeline Speedlane Slide interagerar med den som närmar sig spärren och guidar användaren fram till byggnadens olika säkerhetszoner.

Som en del av Lifeline serien har Speedlane Slide designats efter den absolut högsta standarden, baserat på kommande trender: 

 • unika sensorer som detekterar besökarna som närmar sig produkten 
 • strömsparlägesfunktion
 • vägledande belysning
 • intuitiva och vägledande symboler som gör systemet mer användarvänligt
 • ergonomisk design för bättre användarkomfort
 • en mängd möjligheter för att anpassa designen 
 • noga utvalda materialval 

Anpassningsmöjligheter 

Lifeline Speedlane Slide finns att tillgå i en mängd olika dimensioner och flera olika varianter av glas. Vare sig det gäller att höja säkerheten eller handikappanpassning, är alla kombinationer möjliga. Med det karaktäristiska svarta toppglaset ger Speedlane Slide ett modernt och luftigt intryck. Modellen kan leveras anpassad till de senaste trenderna inom design både vad gäller att sticka ut från mängden, anpassa sig till företagets befintliga profil, eller för att skapa en harmonisk miljö. Lifeline Speedlane Slide kan med sin unika design både smälta in och sticka ut i sin omgivning.

Anpassad till de senaste designtrenderna kan Speedlane Slide erbjudas i följande färgval, indelat i tre serier:

Användarvänlig 

När användaren kommer gående i riktning mot produkten, går speedgaten från strömsparläge till aktivt läge. En vägledande belysning tänds och går längs fronten på enheten och upp mot den svarta glastoppen. En modern pilsymbol tänds och guidar användaren vidare genom spärren. Området på den svarta glastoppen där kortläsaren är placerad inuti enheten tänds och uppmanar användaren att använda ett giltigt kort för att passera. Så fort tillträde är beviljat öppnas dörrbladen och användaren guidas vidare och ut genom spärren med hjälp av den vägledande belysningen. Hela processen är nu utförd och speedgaten är därmed redo för nästa användare. Efter en stund utan aktivitet, går speedgaten åter in i strömsparläge.

Möjligheter

 • en eller flera spärrlinjer
 • detekteringssensorer som förhindrar otillåten passage
 • inställning för fri passage
 • fail secure
 • extern kontrollpanel

Universell Fjärrstyrning

BoonTouch är en universell kontrollpanel som möjliggör fjärrstyrning av Speedlane Lifeline från en receptionsdisk eller ett kontrollrum. En touchskärm kan styra en kombination av upp till sex olika Speedlane Lifeline enheter. Med sitt användarvänliga gränssnitt ger BoonTouch möjligheten att styra varje enhet individuellt, alla enheter samtidigt samt att kontrollera eventuell larmsituation.

Contact us

Service & underhåll

Service & underhåll

Kontakt

Boon Edam huvudkontor

Boon Edam Sweden AB

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 

 

© Royal Boon Edam International B.V.