tabs

Lifeline Speedlane Slide

Beskrivning

Speedgaten Lifeline Speedlane Slide är designad för att vara djärv och vacker men ändå intuitivt smart, den dominerar säkerhetsspärrsbranschen. Med sina smarta sensorer och aktiveringssteknologi gör denna säkerhetsspärr till en modern och välkomnande säkerhetentré.   

Lifeline Speedlane Slide – den pålitliga säkerhetsspärren

Lifeline Speedlane Slide har ett strömlinjeformat utseende för att möjliggöra snabb och glidande rörelse av glasdörrarna samt visa upp intuitiva färgade LED-lampor som tänds och går längs fronten och guidar användaren vidare för att använda en giltig auktorisation och guidas därefter ut genom spärren. Denna produkt har visat sig vara ett populärt val för dig som inte vill kompromissa med varken säkerhet eller design.

Säker och viktig i det långa loppet

Expansion och tillväxt inom en byggnad utgör ofta en gemensam konflikt när det gäller fysisk säkerhet. Fasta inventarier inom en byggnad måste hålla sig uppdaterade och förbli anpassningsbara för att uppfylla ändrade och obligatoriska specifikationskriterier.

Ovanstående skyldigheter uppfylls genom kontinuerlig utveckling och produktdesign för att säkerställa att våra speedgates lever upp till höga standarder och fortsätter att erbjuda flexibla integrationsval, enkelhet och säkerhet i användning och smälter in i varje unik miljö.

’Level Up’ din speedgate

En storlek passar inte alla och det är därför som Boon Edam erbjuder modulära lösningar. Detta gör det möjligt för säkerhetsexperter att designa en skräddarsydd entrélösning som skapar en balans mellan säkerhet och estetik.

Resultatet är en unik entré som uppfyller behoven inom alla branscher, användningsområden och enskilda företag. Börja med att välja bland en stor mängd kvalitativa standardalternativ. Sedan kan du ”Level Up” där det är viktigast för dig.

Du kan Level Up i alla följande kategorier:

 • Kapacitet
 • Säkerhet
 • Personsäkerhet
 • Estetik
 • Teknik
 • Komfort
 • Service

En modulär lösning innebär att du verkligen tar saken i egna händer – skräddarsy enkelt en elegant entré precis så som du vill ha den.

Skalbar flexibilitet – en framtidslösning

Förmågan att integrera en stor mängd sekundär säkerhetsteknologi i våra speedgates är det ideala sättet att finjustera med 'Leveling Up' när ökad säkerhet krävs.

För att uppfylla dina säkerhetsmål enkelt och hålla dig inom budgetramarna arbetar vi tillsammans med dig för att säkerställa att du med dessa alternativ hamnar med en produkt som överträffar dina önskemål på ett säkert, snyggt och lönsamt sätt.

Mer information om Lifeline Speedlane Slide

Lifeline Speedlane Slide är ett platsbesparande alternativ till andra traditionella säkerhetsspärrar och vändkors och är lämplig för en mängd olika byggnadstyper och storlekar.

Förslag på segment:

 • Kontor
 • Flervåningshus
 • Medicin-/farmaceutanläggningar
 • Skolor, högskolor och universitet
 • Sportanläggningar
 • Regerings- och ambassadbyggnader

Överensstämmelse

Organisationer har som mål att säkra värdefulla tillgångar i sina byggnader – både människor och egendom. Företag måste oftast rätta sig efter tillämpliga lokala och internationella lagar och bestämmelser för att uppnå det viktiga målet med övergripande säkerhet. Om kraven och kriterierna i dessa lagar och bestämmelser inte uppfylls kan det leda till katastrofala incidenter och höga böter.

Boon Edams säkerhetsentréer är tillförlitliga lösningar som gör det möjligt för organisationer att uppfylla bestämmelser i samband med begränsning av tillträde till olika områden i en byggnad. Vi tar överensstämmelse och säkerhet på största allvar och ser därför till att våra produkter tillverkas, installeras och underhålls för att stränga kriterier ska kunna uppfyllas i alla länder där vi är verksamma. Vi genomför ständigt förbättringar och strävar alltid efter att se till att våra produkter uppfyller bestämmelser och certifieringskrav. Mer information finns på vår webbsida under ”Vårt ansvar”.

Lifeline Speedlane Slide uppfyller kraven i följande europeiska standarder:

 • Maskindirektivet (2006/42/EG)
 • EMC-direktivet (2004/108/EG)
 • RoHS-direktivet (2011/65/EU)

Funktionsprincip

Tekniska ritningar

Kontakta din lokala entréexpert

Behöver du hjälp med att ta beslut kring vilken säkerhetsspärr som är bäst för din säkerhetsentré? Läs mer om Lifeline Speedlane Slide genom att ladda ner broschyren i fliken ovan eller kontakta din entréexpert för råd.

Contact us

Service & underhåll

Service & underhåll

Kontakt

Boon Edam huvudkontor

Boon Edam Sweden AB

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 

 

© Royal Boon Edam International B.V.