tabs

Swinglane 900

Beskrivning

En snabb säkerhetsspärr med svängande dörrblad

Precis som Speedlane 900 är Swinglane 900 en säkerhetsspärr som avlastar säkerhets- och receptionspersonal i deras arbete med att kontrollera vem som har och vem som inte har behörighet att nå de olika områdena i en byggnad. Swinglane 900 är en säkerhetsspärr med hög kapacitet som detekterar plankning, så kallad tailgating och piggybacking, och säkerställer att endast behöriga besökare får tillträde. På så sätt bidrar den till att skapa en säker arbetsmiljö i en värld där vi ser en allt större mångfald av besökare till följd av att vi reser och arbetar alltmer dynamiskt.

Swinglane 900 består av två smala hus som innehåller ett avancerat sensorsystem som registrerar användarna medan de passerar säkerhetsspärren. Detta gör att obehöriga åtkomstförsök upptäcks samtidigt som en hög kapacitet på 30 personer per minut* upprätthålls. På Speedlane 900 dras dörrbladen in i husen medan de på Swinglane 900 istället svänger i användarens färdriktning, båda lösningarna ger användaren ett öppet och välkomnande intryck. 

Kolla gärna närmare även på vårt utbud av säkerhetslösningar, vi erbjuder produkter som garanterar säkerheten i entréer både inomhus och utomhus. Vi har ett brett sortiment av säkerhetskaruseller och slussar, karuselldörrarspeedgates (säkerhetsspärrar), vändkors, entrégrindar och rotationsgrindar som passar de flesta behov.

 

  • *. Beroende på system för tillträdeskontroll.
Contact us

Service & underhåll

Service & underhåll

Kontakt

Boon Edam huvudkontor

Boon Edam Sweden AB

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 

 

© Royal Boon Edam International B.V.