KappAhl DC

KappAhl som är en ledande aktör inom detaljhandeln hörde av sig direkt till Boon Edam med önskemål om installation av säkerspärrar på sitt lager i Mölndal, KappAhl DC. 

Anmodan hade kommit från Tullverket gällande stärkt passagekontroll. Detta för att säkerställa att Tullverkets krav på tillträde till tullager, för anställda och besökare, följdes. Kappahl själva ville få en bättre kontroll på flödet av personal in i sitt egna lager.

Tillsammans med Boon Edam arbetade KappAhl igenom kriterierna och valet föll till slut på Lifeline Speedlane Slide. En extra bred spärr för större leveranser installerades samt tre stycken normalbreda säkerhetsspärrar. Utöver spärrarna sattes även stora glaspartier upp för att skapa en säker men samtidigt öppen miljö in till lagret. Kortläsaren placerades under topplattans glas.

Stad
Mölndal

Land
Sverige

Produkter

Speedlane Slide

År
2018

Kontakt

Boon Edam huvudkontor

Boon Edam Sweden AB

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 

 

© Royal Boon Edam International B.V.