Sekretess

Sekretesspolicy för Royal Boon Edam

Välkommen till webbplatsen för Boon Edam Sweden AB. Denna webbplats ägs av Royal Boon Edam International B.V. Denna sekretesspolicy innehåller uppgifter om hur informationen du anger via denna webbplats samlas in och vidarebefordras. Du bör grundligt läsa alla detaljer i vår sekretesspolicy innan du använder informationen på webbplatsen eller anger uppgifter på webbplatsen. Denna webbplats regleras av nederländsk lag. Genom att använda denna webbplats godkänner du tillämpningen av relevanta lagar och berörda regler samt vår sekretesspolicy.

Ditt medgivande
Genom att använda den här webbplatsen accepterar du villkoren i denna sekretesspolicy. När du anger information på den här webbplatsen godkänner du insamling, användning och spridning av informationen i enlighet med denna sekretesspolicy.

Aktiv informationssamling
Precis som många andra webbplatser samlar denna webbplats aktivt information från besökarna genom att ställa frågor och ge besökarna möjlighet att kommunicera med oss direkt via e-post. De uppgifter som tillhandahålls kan omfatta personuppgifter (d.v.s. information som kan spåras tillbaka direkt till din person, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer etc.).

Tillhandahållande av särskilda uppgifter kan ibland vara en förutsättning för att du ska kunna dra nytta av vissa funktioner (t.ex. e-postmeddelanden eller prenumeration på pressmeddelanden). När vi begär sådana uppgifter, kommer vi att berätta vilken typ av data som berörs och varför vi behöver den.

Uppgifterna kommer endast att användas för det ändamål som du angivit. Om du till exempel begär information eller vill få en offert används uppgifterna för detta ändamål.

Passiv informationssamling
När du navigerar på en webbplats kan viss information samlas in passivt (d.v.s. utan att du aktivt tillhandahåller den) med hjälp av olika tekniska verktyg, som t.ex. IP-adresser, cookies, Internetetiketter och navigationsdata.

Denna webbplats använder IP-adresser (Internet Protocol).  En IP-adress är ett nummer som din Internetleverantör tilldelar din dator när du får åtkomst till Internet. I allmänhet betraktas en IP-adress inte som en del av dina personuppgifter, eftersom en IP-adress normalt är dynamisk (den ändras när du ansluter till Internet) och inte statisk (förknippad med en viss användares dator). Vi använder din IP-adress för att samla in statistik som ger oss inblick i antalet besökare på vår webbplats och vilka sidor som besökts.

En "cookie" är ett informationsstycke som en webbplats skickar till din webbläsare så att webbplatsen i framtiden har viss information och vissa inställningar lagrade från tidigare besök.

"Sessionscookies" är tillfälliga cookies som tas bort så fort du stänger din webbläsare eller stänger av datorn. Dessa cookies används för att förbättra navigering på webbplatsen och samla in statistiska uppgifter. "Permanenta cookies" är cookies av en mer permanent karaktär, som lagras på datorns hårddisk och ligger kvar där om du inte raderar dem. Permanenta cookies används även också för att hämta information som angetts tidigare (som t.ex. lösenord), ta reda på vilka delar av webbplatsen som besökarna anser mest värdefulla och anpassa webbplatsen till dina önskemål. På denna webbplats används cookies främst för att lagra dina standardinställningar.

Båda typerna av cookies kan vara funktionella eller cookies från tredje part. Vissa cookies kräver tillstånd från dig som användare medan andra inte gör det. Vår cookiepolicy innehåller mer information om cookies.

Du kan ställa in din webbläsare så att du får ett meddelande när du tar emot en cookie, varpå du bestämmer om du vill tillåta cookies. Alternativt kan du ställa in din webbläsare så att alla cookies blockeras, men tänk på att detta kan begränsa användningen av våra webbplatstjänster.

Mer information om cookies i allmänhet finns på www.cookiecentral.com/faq.

Användning
Om inget annat uttryckligen anges, eller i den mån lagen kräver din tillåtelse, kan vi använda den information du tillhandahåller via denna sida för att förbättra innehållet på vår webbplats, anpassa webbplatsen efter dina önskemål, skicka information på begäran, underlätta våra marknadsförings- och undersökningsaktiviteter samt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. I de flesta av de situationer som anges ovan kommer vi bara att använda anonymiserade uppgifter (i form av statistik), vilket innebär att inga personuppgifter berörs.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra detta enligt lag, ett domstolsbeslut eller ett myndighetsbeslut.

E-postadress
Om du registrerar dig för att få pressmeddelanden via e-post behöver vi din e-postadress. Denna adress kommer endast att användas för att informera dig på det sätt som anges på webbplatsen. Om du vill bli borttagen från sändningslistan för pressmeddelanden kan du bli det när som helst i enlighet med de instruktioner som anges i varje e-postmeddelande du får.

Åtkomst och korrigering
För att säkerställa att dina personliga uppgifter förblir korrekta, uppdaterade och kompletta kan du kontakta oss angående eventuella felaktiga uppgifter. I så fall kommer vi att uppdatera eller korrigera personuppgifter i vår ägo som du angett tidigare via webbplatsen och när så krävs och eventuellt ta bort dem. En begäran om detta kan skickas via: info@boonedam.com.

Säkerhet
Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda personuppgifter som skickas från din dator till vår webbplats och för att skydda uppgifterna mot förlust, otillåten användning och obehörig åtkomst, spridning, ändring eller förstörelse. Observera dock att Internettrafiken aldrig är 100 % säker eller felfri. Detta gäller särskilt e-post som skickas till och från denna webbplats. Därför måste du noga överväga vilken information du skickar till oss via e-post. Vidare är det ditt eget ansvar att hemlighålla och skydda lösenord, ID-nummer och andra åtkomstmöjligheter.

Vi lagrar alla data vi tar emot på våra servrar i Nederländerna, vilket överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder för närvarande.

Anslutningar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser. Observera att vi inte har någon kontroll över dessa webbplatser och att vår sekretesspolicy inte gäller dessa webbplatser. Vi är inte ansvariga för sekretesspolicyn på dessa webbplatser. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker. Om du tror att länkarna hänvisar till webbplatser som bedriver olaglig verksamhet uppmanar vi dig att informera oss om detta.

Tillägg
Royal Boon Edam International B.V. kan göra tillägg till denna sekretesspolicy. Du uttrycker ditt samtycke till sådana revideringar och bör därför besöka denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad med de senaste bestämmelserna som du är bunden av.

Kontaktuppgifter:

Royal Boon Edam International B.V.
Ambachtstraat 4
1135 GG Edam
Nederländerna
VAT-nummer: NL.8093.56.260.B.01
Företagets registreringsnummer: 37094070

© Royal Boon Edam International B.V.

© Royal Boon Edam International B.V.