The Power of Two

Smidig och säker styrning av hissdestination

Boon Edam integrerar Schindlers PORT Technology i en gemensam lösning – en elegant kombination av säkerhetsspärr och intelligent passage. Nu kan arkitekter, utvecklare och slutanvändare dra nytta av harmonisk och innovativ design.

The Power of Two | Boon Edam Sweden

Lifeline Speedlane Swing: Den slimmade säkerhetsspärren

Lifeline Speedlane Swing är den mest slimmade och intuitiva säkerhetsspärren när det gäller effektiv funktion i trånga utrymmen – en revolution i säkerhetsbranschen. Den senaste tekniken i ett elegant format.

Elegant, slimmad och tar liten plats

Lifeline Speedlane Swing säkerhetsspärr är en av marknadens mest slimmade lösningar. Detta i kombination med de många anpassningsmöjligheterna – ger säkerhetsansvariga stor flexibilitet för en lösning med medelhög säkerhet i miljöer med ett stort trafikflöde. Lifeline Speedlane Swing utgör en gräns mellan offentliga och privata miljöer och sköter sin uppgift med den äran.

Ett perfekt alternativ för en slimmad lösning

Lifeline Speedlane Swing har utvecklats med omsorg och med målet att ta fram en snygg design. Glashöljet har LED-lampor med intuitiv färgsättning längs överdelen som vägleder användaren fram till auktoriseringspunkten och vidare till utgången. Produkten känner effektivt av tailgating och designen kan enkelt anpassas för att antingen smälta in eller sticka ut beroende på önskemål.

Hur fungerar hissdestinationskontroll? - Boon Edam Port 4 Mini | Boon Edam Sweden

Viktiga funktioner:

 • Tailgatingsensor
 • Smidiga dörrvingar i glas 
 • Slimmade V-formade kabinett med ergonomisk design 
 • Material av premiumkvalitet 
 • Flexibel spärrlinjekonfiguration samt möjlighet till fristående placering
 • ”Viloläge” med låg energiförbrukning, aktiveras när besökare närmar sig
 • Lättförståelig indikering via universella symboler
 • Fler flexibla alternativ tillgängliga för finjustering

Fördelar:

 • Underlättar arbetet för väktare eller receptionister
 • Passar in väl i befintlig inredning
 • Möjliggör säkerhetslösning i mindre lobby
 • Hållbar konstruktion

Förslag på tillämpningar:

 • Kontorsbyggnader
 • Kontorshotell i flera våningar
 • Medicin-/farmaceutbolag
 • Skolor, högskolor och universitet
 • Sportanläggningar
 • Regerings- och ambassadbyggnader

Om du vill ha mer information om säkerhetsspärren Lifeline Speedlane Swing besöker du:

Speedlane Swing

Speedlane Swing and Port 4 Mini - 360 Animation | Boon Edam

PORT – intuitiv användarinteraktion med intelligenta flöden i byggnader

PORT är världsledande inom detta område med produkter för styrning av hissdestinationer och verksamheten har snabbt utökats till området för mobilitetslösningar för byggnader. PORT-systemet för personflöden är ett sätt att tillgodose användarnas behov av smidig passage genom hela byggnaden, inklusive parkeringsgrindar, huvudentréer, säkerhetsspärrar, hissar och dörrar.

Till skillnad från andra vanliga säkerhetslösningar använder PORT mobilappar och smart teknik som syftar till att underlätta besökarens väg genom byggnaden med bibehållen hög säkerhet – utan att tekniken märks.

Olika byggnader. Olika behov.

Större bostadshus utrustas med ett kombinerat intercom-system med video medan hotell kräver mobila lösningar som kan ersätta fysiska passerkort. Behovet av säkerhetsspärrar i större kontorsbyggnader eller byggnader med kombinerade behov ledde till att begreppet ”sömlös” fick en helt ny definition i PORT-tekniken. Den integrerade PORT-enheten (PORT 4 mini) i Boon Edams säkerhetsspärrar ger användaren tidig information om hisstilldelning via branschens främsta destinationsalgoritm. Detta är i slutänden ett resultat av ett gemensamt mål och ett kontinuerligt medvetet urval av material, finish och ljuseffekter som ledde till en integrerad och harmonisk användarupplevelse.

Viktiga funktioner

 • Snygg design med slimmade  mått
 • Optimerat gränssnitt mellan PORT och Lifeline Speedlane Swing
 • Garanterar smidig förflyttning genom byggnaden
 • Direktanslutning med systemet för hisstyrning
 • Förbättrad administration av tillträdesrättigheter
 • Ger avancerad tillträdeskontroll till hela byggnaden inklusive hissar
 • Förbättrad säkerhet – det går bara att aktivera hissen när tillträde beviljats av PORT vid ingången
 • Effektivisering  av trafik  genom att gruppera passagerare som ska till samma våning vid respektive hiss
 • Personanpassad service – garanterar passage som är anpassad efter individens behov (längre gångtid, längre dörröppning etc.)
 • Anpassat för användning med RFID-kort eller den smartphone-baserade appen ”myPORT”

Fler funktioner i myPORT

 • Tillträde via smartphone. Nyckel och kort krävs ej
 • Säkerhetsverifiering i fyra steg via internetbank
 • Tillträdesadministration för besökare – fjärrstyrning via smartphone eller via ”videofärgkod”
 • Fullt integrerat intercom-system med ljud/bild

Fördelar

 • Förbättrad säkerhet i byggnaden 
 • Sömlös förflyttning av personer i byggnader
 • Maximering av hisseffektiviteten
 • Energibesparande genom smart eko-läge
 • Optimering av hisstiden genom användning av Schindler-algoritm
 • Enkel användning

Om du vill ha mer information om PORT 4 mini besöker du:

PORT 4 mini

Kontakt

Boon Edam huvudkontor

Boon Edam Sweden AB

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

 

 

© Royal Boon Edam International B.V.